Wymieniać czy remontować? To pytanie spędza sen z powiek każdemu właścicielowi domu, którego stan dachu wymaga interwencji ekipy dekarskiej. Bez względu na to, czy ograniczysz się do remontu, czy też zdecydujesz się na całkowitą wymianę pokrycia, musisz to zrobić zgodnie z prawem!

Zdecydowanie taniej jest dach wyremontować. Jednak musimy zastanowić się, czy to rozwiązanie nie będzie generowało dodatkowych kosztów w przyszłości. Jeżeli borykamy się z problemem wilgoci lub problematycznych przecieków, które powracają bez względu na regularne prace konserwatorskie, powinniśmy rozważyć całkowitą wymianę dachu. W podjęciu odpowiedniej decyzji pomoże nam fachowiec, który stwierdzi, jaki zakres prac jest konieczny. Bez względu na to, czy zdecydujesz się na wymianę czy też remont – koniecznie musisz to zgłosić do odpowiednich urzędów!

Gdy stan dachu pozwala na jego remont

2
Jeżeli problemem są jedynie drobne przecieki, możesz dokonać napraw bez jakiejkolwiek zgody. Pamiętaj jednak, że wszelkie prace na wysokościach wymagają wynajęcia odpowiedniej ekipy, która posiada odpowiednie uprawnienia. Pod żadnym pozorem nie dokonuj napraw na własną rękę! Jeżeli usterka jest poważniejsza niż przecieki i wymagana jest np. wymiana blachodachówki, musimy zgłosić ten fakt odpowiednim organom. Zgodnie z prawem budowlanym, zgłoszenie o naprawie należy złożyć co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. Odpowiedni formularz można pobrać osobiście lub ze strony internetowej odpowiedniego urzędu, jakim jest starostwo lub urząd miasta na prawach powiatu. Należy w nim bezwzględnie określić zakres, rodzaj oraz termin rozpoczęcia prac. Do dokumentu trzeba również dołączyć stosowne oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jeżeli masz wątpliwości, czy działania jakie planujesz są w świetle prawa traktowane jako remont, możesz kierować się zasadą: za remont uznaje się działania, których celem jest odtworzenie stanu pierwotnego konstrukcji. Dla przykładu: docieplenie dachu, wymianę rynien i naprawę więźby wystarczy jedynie zgłosić.
Kiedy nie obejdzie się bez całkowitej wymiany
Nie zawsze jednak stan pokrycia pozwala na zastosowanie wersji „budżetowej”, czyli zakończenia prac na remoncie. Czasem zdarza się, że wynik oględzin ekipy dekarskiej wskazuje na potrzebę wykonania całkowitej wymiany dachu wraz ze zmianą jego konstrukcji – Przed podjęciem decyzji o poszerzeniu prac remontowych, należy dokładnie przyjrzeć się sytuacji zastanej: może zdarzyć się, że wymiany wymagają jedynie zniszczone elementy – wyjaśnia Antoni Luberda, ekspert firmy Blachotrapez.
W przypadku, gdy zdecydujemy się na całkowitą wymianę dachu, a dodatkowo chcemy zmienić jego konstrukcję (np. kształt) lub zaadaptować nieużywaną przestrzeń na poddaszu czy też podwyższyć budynek, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. – Ta sama zgoda będzie niezbędna w przypadku, gdy naszym celem jest dobudowa dodatkowego pomieszczenia lub wstawienie okien połaciowych. Taki zakres robót znacznie wykracza poza remont, zatem traktowane są one jako przebudowa – kontynuuje Antoni Luberda, ekspert firmy Blachotrapez. Wtedy również należy zgłosić się do odpowiednich organów z wypełnionym wnioskiem oraz takimi dokumentami jak: oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, czterema egzemplarzami projektu budowlanego oraz decyzją o warunkach zabudowy. Tę ostatnią tylko wówczas, gdy nie ma planu miejscowego.
Kiedy działasz poza prawem
W sytuacji, gdy prace remontowe lub przebudowa odbędzie się bez zgłoszenia lub – co gorsza – pomimo sprzeciwu, zostajemy sprawcami samowoli budowlanej. O to samo można zostać posądzonym w sytuacji, gdy remont został rozpoczęty przed upływem 30 dni od zgłoszenia lub zmieniony został zakres prac. Co ważne: samo wystąpienie o pozwolenie na budowę nie jest jednoznaczne z jej uzyskaniem! Do wszelkich prac możemy przystąpić dopiero po wydaniu decyzji oraz jej uprawomocnieniu. Warto o tym pamiętać zwłaszcza w sytuacji, gdy nasz budżet opiera się o dofinansowaniu z kredytu hipotecznego – bagatelizowanie obowiązków wynikających z prawa budowlanego może grozić wypowiedzeniem umowy kredytowej! Pamiętaj, że regulacje prawne są nieco inne w sytuacji, gdy budynek wpisany jest do rejestru zabytków. W tym wypadku bezwzględnie musimy uzyskać zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ponadto wszelkie tego typu prace musi wykonywać ekipa, która posiada stosowne uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje.
Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na remont, czy też całkowitą wymianę pokrycia, koniecznie musimy działać zgodnie z prawem. Konsekwencje bagatelizowania przepisów i regulacji prawnych mogą być poważne i kosztowne.

Zobacz również: