Sześć miesięcy po uruchomieniu strony internetowej „Europe’s Most Wanted Fugitives” -„Najbardziej Poszukiwanych Zbiegów w Europie”, platformy obsługiwanej przez Europol, 14 uciekinierów poszukiwanych przez państwa członkowskie UE z powodzeniem zostało umieszczonych za kratami. W co najmniej 8 z tych aresztowań, udzielone wskazówki za pośrednictwem platformy internetowej odegrały bezpośrednią rolę w zlokalizowaniu zbiegów..

Dokładnie 6 miesięcy temu, Zespoły Europejskiej Sieci Aktywnego Poszukiwania Zbiegów (ENFAST), wspieranych przez Europol, stworzyły nową specjalną stronę internetową www.eumostwanted.eu, za pomocą której społeczeństwo może pomóc Policji w tropieniu najbardziej  poszukiwanych przestępców Europy. ENFAST to sieć policjantów z 28 państw członkowskich UE i państw stowarzyszonych, specjalizująca się w podejmowaniu natychmiastowych działań w celu zlokalizowania i aresztowania zbiegów.

Dzięki zwiększonemu zainteresowaniu mediów i informacji przekazanej społeczeństwu, organy ścigania w Europie wyśledziły 8 zbiegów, którzy figurowali na stronie internetowej. Sześciu z nich zostało zlokalizowanych w innym kraju europejskim, niż byli faktycznie poszukiwani. W sumie 14 poszukiwanych przestępców zostało aresztowanych. Ze wstępnej listy opublikowanej w styczniu tego roku, poszukiwanych pozostaje nadal 28 osób.

Witryna „Europe’s Most Wanted Fugitives” przedstawia informacje na temat głośnych przestępców poszukiwanych międzynarodowo, skazanych lub podejrzanych o popełnienie poważnych przestępstw lub aktów terrorystycznych w Europie. Niektórzy z nich zostali skazani na wieloletnie kary pozbawienia wolności lub nawet dożywocie. W ostatnim czasie dodano do listy ze Słowacji poszukiwanego lidera brutalnej organizacji przestępczej, Belgia poszukuje zbiega skazanego na 25 lat więzienia za wielokrotne zgwałcenia, Dania tak jak i Bułgaria poszukuje dwóch zabójców, Łotwa sprawcy rozboju.

Jest to pierwsza inicjatywa w skali ogólnoeuropejskiej przedstawiająca listę najbardziej poszukiwanych przestępców na wspólnej platformie. Obywatele UE i poza nią mogą udzielić użytecznych informacji za pośrednictwem strony internetowej, jeśli preferują, anonimowo. Europol wspiera ENFAST w tym projekcie poprzez opracowanie bezpiecznej platformy internetowej „Europe’s Most Wanted Fugitives” („Najbardziej Poszukiwanych Zbiegów Europy”).

(ENFAST /mw / BMWP KGP)