Bezrobocie w Polsce najniższe od 8 lat

0

Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu br. wyniosła 8,8 proc. To spadek o 0,3 pkt. proc. w porównaniu do maja br. Tak dobrego wyniku nie było od października 2008 roku.

„Bezrobocie w czerwcu spadło poniżej 9 proc. Tak dobrego wyniku nie było od 8 lat. To świetne informacje, które pozwalają z optymizmem patrzeć na przyszłość rynku pracy w Polsce” – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Stopa bezrobocia w czerwcu br. była o 1,4 punktu procentowego niższa niż w czerwcu ub. roku (8,8 proc. w porównaniu do 10,2 proc.).Bezrobocie spadło we wszystkich województwach. Najbardziej (o 0,7 punktu ) w województwie warmińsko – mazurskim, a więc tam, gdzie od lat bezrobocie utrzymuje się na najwyższym poziomie.

Liczba bezrobotnych na koniec czerwca 2016 roku wyniosła 1,39 mln osób i w porównaniu do maja 2016 roku spadła o 62,8 tys. osób (o 4,3%).We wszystkich województwach liczba bezrobotnych zmniejszyła się. Najbardziej w województwach: pomorskim – o 5,7% ( o 4,1 tys. osób); zachodniopomorskim – o 5,6% (o 4,0 tys. osób); warmińsko – mazurskim – o 5,5% (o 4,2 tys. osób) i małopolskim – o 5,3% (o 5,8 tys. osób).

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w czerwcu br. wyniosła 146,5 tys. W porównaniu do maja wzrosła o 20,2 tys. (o 16,0%).

Liczba wolnych miejsc pracy zgłoszona w czerwcu br. była o 26,6 tys., czyli o 22,2% wyższa w porównaniu do czerwca ub. roku.Wzrost liczby ofert pracy odnotowano w 13-tu województwach. Najsilniejszy w województwie opolskim, w którym liczba wolnych miejsc pracy wzrosła w porównaniu do poprzedniego miesiąc aż o 81,3%.

Polska w top 10 krajów UE z najniższym bezrobociem

Bezrobocie w maju w Unii Europejskiej wyniosło 8,6 proc. – podaje Eurostat. To najniższy poziom od marca 2009 roku. Polska znalazła się w pierwszej 10 krajów z najniższym bezrobociem.

Stopa bezrobocia w 28 krajach Unii Europejskiej maju br. wyniosła 8,6%, czyli o 0,1 pkt proc. mniej w porównaniu z kwietniem. Oznacza to, że w maju odnotowano najniższy poziom stopy bezrobocia od marca 2009.

W porównaniu z rokiem 2015, stopa bezrobocia spadła wśród 26 spośród 28 krajów UE. Wyjątkami były jedynie Austria (wzrost stopy) oraz Łotwa (utrzymanie poziomu). Również stopa bezrobocia w krajach strefy euro odnotowuje tendencje spadkową – w maju wyniosła 10,1%.

Najniższą stopę bezrobocia wśród krajów UE odnotowano w maju w Czechach (4,0%), na Malcie (4,1%) oraz w Niemczech (4,2%). Najwyższą natomiast zaobserwowano tradycyjnie w Grecji (24,1%, dane za marzec 2016 r.) oraz w Hiszpanii (19,8%).

Największa poprawa w stosunku do maja 2015 miała miejsce na Cyprze (spadek z 15,3% do 12,0%), w Chorwacji (z 16,2% do 13,3%) oraz w Bułgarii (z 10% do 7,3%).

Polska znalazła się wśród 10 krajów o najniższej stopie bezrobocia, ze wskaźnikiem na poziomie 6,3%. W stosunku do kwietnia br. wysokość odsezonowanej stopy bezrobocia w Polsce pozostała bez zmian. Natomiast w porównaniu do maja zeszłego roku spadła o 1,2 pkt proc. (z 7,5%).

Zgodnie z szacunkami Eurostatu, liczba osób bezrobotnych w Polsce, w maju br. wynosiła nieco ponad 1 mln, to o ok. 219 tys. mniej (ok. 17%) niż w maju 2015 r. Podobnie jak w większości krajów UE28, stopa bezrobocia wśród kobiet w Polsce jest nieznacznie wyższa niż wśród mężczyzn, jednak skala poprawy w przypadku obu płci jest zbliżona.

Stopa bezrobocia wśród osób młodych (do 25 r. ż.) wyniosła w maju w Polsce 17,3%, (spadek z 21% rok do roku oraz o 0,1 pkt proc w stosunku do kwietnia), co oznacza, że bez pracy pozostaje wciąż 248 tys. aktywnie poszukujących zatrudnienia osób z najmłodszej kategorii wieku. Dla porównania, średnia dla krajów UE28 wyniosła w maju br. 18,6% (spadek z 20,6% rok do roku).

Źródło informacji: MRPiPS

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ