Wielki Imam Al-Azhar podziękował Papieżowi Franciszkowi za „obronę islamu przed oskarżeniem o przemoc i terroryzm”.

 Spotkanie, które odbyło się 3 lipca w nuncjaturze apostolskiej w Egipcie, zostało zorganizowane przez Papieską Radę Dialogu Międzyreligijnego i Al-Azhar Centrum Dialogu (CAD).
Zgodnie z komunikatem Watykanu, spotkanie koncentrowało się przede wszystkim na przemówieniach papieża Franciszka i Wielkiego Imama Al-Azhara, Ahmeda Muhammada al-Tayyiba.

Obaj wyrazili  „zobowiązanie do kontynuowania wspólnych refleksji, mających na celu promowanie owocnego i skutecznego dialogu międzyreligijnego, koncentrując się w szczególności na promocji pokoju i budowaniu sprawiedliwego świata”.

Wystąpienie Papieża uznano za jedno z najważniejszych przemówień, które wygłosił do tej pory, jako biskup Rzymu, i odbiegające od jego wcześniejszych wystąpień, w których krytykował przemoc popełnianą w imię wiary.

Wielki Imam z Al-Azhuru, który jest powszechnie uważany za najwyższą władzę w 1,5 miliardowym  świecie sunnitów , powiedział w swoim wystąpieniu: „Musimy wyzwolić obraz religii z fałszywych pojęć, nieporozumień, niedociągnięć i fałszywej religijności. Te zło sprzyja konfliktom, rozpowszechnia nienawiść i powoduje przemoc „, Dodał przy tym, iż nie powinniśmy przypisywać  odpowiedzialności  za zbrodnie jakiejkolwiek grupie wyznawców .

Podziękował papieżowi za „obronę islamu przed oskarżeniem o przemoc i terroryzm” i wyraził swoje zobowiązanie do wspólnego działania w celu ustanowienia pokojowego współistnienia i wzmocnienia dialogu.

ex

Zobacz również: