Serdecznie zapraszamy na warsztaty muzyczne (godz. 17.00), a następnie koncert (godz. 19.00) polskich piosenek skomponowanych przez wspaniałych polskich poetów, literatów i kompozytorów, którzy po II wojnie światowej pozostali na emigracji i tam kontynuowali twórczość literacką w języku polskim. Adresowali ją głównie do Polonii, wyrażając tęsknotę za krajem, komentując w wolności wydarzenia z Polski pozostającej w komunistycznym reżimie oraz życie na emigracji, często na antenie rozgłośni radiowych Radia Wolna Europa lub BBC. Wydawali swą twórczość na emigracji, z nikłą szansą dotarcia do Polaków w kraju. To sprawiło, że ich twórczość jest praktycznie nieznana młodym pokoleniom, gdyż została niemal całkowicie zamilczana w Polsce Ludowej, a po 1989 roku nie zyskała godnego jej rozgłosu, nie została odpowiednio doceniona.
Wśród autorów emigracyjnych szczególne miejsce zajmuje Feliks Konarski pseudonim Ref-Ren, przed II wojną autor słów piosenek we Lwowie i Warszawie, aktor, w czasie wojny w II korpusie Wojska Polskiego pod dowództwem Gen. Władysława Andersa. Autor słów słynnej pieśni Czerwone Maki na Monte Cassino. Po II wojnie na emigracji w Londynie, a następnie w Chicago, gdzie do śmierci w 1991 prowadził Teatr Polski, pisząc do niego teksty piosenek i skeczy. Ogromna spuścizna literacka po Feliksie Konarskim jest przechowywana w Chicago przez aktorów jego teatru, mamy nadzieję przybliżyć ją polskiemu słuchaczowi. Przedstawimy również dorobek literacki Mariana Hemara, ojca lwowskiej piosenki, korzystając m.in. ze zbioru Chleb Kulikowski.

WYKONAWCY:
Wokaliści Garwolińskiego Teatru Muzycznego Od Czapy oraz muzycy : Marta Sobczak – instrumenty klawiszowe, Julian Czaporowski – akordeon.

PROWADZENIE WARSZTATÓW I KONCERTU 
Danuta Skalska urodzona we Lwowie polska dziennikarka i redaktorka, działaczka samorządowa i społeczna.W Polskim Radiu Katowice od 10 lat prowadzi audycję „Nowa Lwowska Fala”. Jest prezesem bytomskiego oddziału Towarzystawa Miłośników Lwowa. Była radną Bytomia. W 2004 roku została uznana za jedną ze 100 najbardziej znanych kobiet na Śląsku. Jest autorką książki Mózg na ścierce czyli dwa łyki Ameryki i spektaklu teatralnego przedstawiającego problemy polskiej emigracji; napisała kilka scenariuszy dla prezentowanych w TVP programów o tematyce kresowej i programów lwowskiego kabaretu Pacałycha.Była współinicjatorką powołania Społecznego Ruchu im. Lecha Kaczyńskiego. Jest organizatorką Światowych Zjazdów Kresowian na Jasnej Górze, prelekcji i spotkań z przedstawicielami środowisk kresowych z kraju i zagranicy w Bytomskim Centrum Kresowym.
Michał Pieńkowski
Filmograf. Interesuje się wszystkim, co jest związane z polskim show-biznesem lat międzywojennych: kabaretem, fonografią, kinematografią i radiem, a także powojennymi losami polskich artystów pozostałych na emigracji. Jest konsultantem filmów i książek z tych dziedzin. Na co dzień pracuje w Filmotece Narodowej, gdzie opracowuje i dokumentuje przedwojenny zbiór filmowy, a także bierze udział w rekonstrukcji cyfrowej przedwojennych filmów fabularnych. Naukowo zajmuje się historią polskiej fonografii. Prowadzi wykłady, prelekcje i spotkania poświęcone przedwojennemu kinu polskiemu.

Garwoliński Teatr Muzyczny Od Czapy Teatr muzyczno–literacki, niezależny, działający w Garwolinie od 2007 roku, skupiajacy młodzież oraz młodych duchem, chętnych do włączenia się w jego działalność, prowadzony przez Annę Żochowską i Juliana Czaporowskiego. Przez pierwsze 4 lata działalności grupa zaprezentowała m.in. tryptyk „Starsi Panowie – Reaktywacja”, spektakl z przedwojenną muzyką filmową „Jak za dawnych lat”, szereg programów patriotycznych, m. in. spektakle „Tutaj zostanę”, „Garwolak we Lwowie” – wykorzystujący przedwojenne i emigracyjne piosenki lwowskie; spektakl o Powstaniu Warszawskim „Gdzie jesteś moja Polsko?”, spektakl „Podróż do źródeł”, o początkach skautingu w Polsce. Od 2012 rozwija się pod opieką Fundacji Sztafeta,biorąc udział we wszystkich projektach muzycznych Fundacji.

 

Więcej informacji na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/304250930012585

Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego