Austriacki rząd zwrócił się do UE o przedłużenie zgody na kontrolę na granic, aby móc sprawdzać przepływ osób ubiegających się o azyl w ich kraju.

Kontrole graniczne, tradycyjnie znoszone w obrębie strefy Schengen, zostały wznowione w 2015 roku. przez Austrię, Danię, Szwecję, Niemcy i Norwegię.

We wtorek unijna komisarz ds. migracji Dimitris Avramopoulos oświadczył, że poprzedni sześciomiesięczny termin przedłużenia kontroli, który upłynął w listopadzie, jest ostatnim.

Oświadczenie Avramopoulos zostało skrytykowane przez ministrów austriackich w czwartek: „Jeśli Komisja Europejska twierdzi, że kolejny przedłużony okres kontroli na granicach narodowych nie jest możliwy ze względu na uwarunkowania prawne, to musimy wspólnie dostosować prawo, aby zapewnić dodatkowe kontrole i nasze bezpieczeństwo. – powiedział austriacki  minister Hans Peter dodając, że w tym roku w tym roku do Austrii dotarło 9700 migrantów, z czego 6600 złożyło wniosek o azyl.

Jeśli kontrole graniczne są konieczne- ponieważ liczba nielegalnych imigrantów wzrasta- nie powinniśmy chować się za regułami biurokratycznymi, ale umożliwić kontrolę granic – powiedział austriacki minister spraw zagranicznych- Sebastian Kurz w publicznym radiu Oe1.

ex