Apteki uczestniczące w odwróconym łańcuchu dystrybucji leków, będą zamykane

0
Prokurator, który w toku postępowania przygotowawczego uzyska informacje, że apteka naruszyła zakaz odwróconego łańcucha dostaw produktów leczniczych, powinien wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspek­tora Farmaceutycznego o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego, niedopuszczalne jest zbywanie produktów leczniczych przez aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny hurtowni farmaceutycznej, innej aptece ogólnodostępnej lub innemu punktowi aptecznemu. Źródłem takiego procederu są niskie ceny leków w Polsce. Efektem odwróconego łańcucha dystrybucji jest zaś wywożenie medykamentów za granicę.

W piśmie skierowanym do wszystkich prokuratorów regionalnych przypomniał o tym Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand.

Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przewiduje art. 103 ust. 1 pkt 2 Prawa farmaceutycznego. Zgodnie z tym przepisem obligatoryjne jest cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, jeżeli apteka naruszyła art. 86a ustawy Prawo Farmaceutyczne. Przepis ten wprowadza zakaz odwróconego łańcucha dostaw produktów leczniczych. Niedopuszczalne jest zbywania produktów leczniczych przez aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny hurtowni farmaceutycznej, innej aptece ogólnodostępnej lub innemu punktowi aptecznemu.
Podstawą działania prokuratorów w tym zakresie jest art. 182 kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z tym przepisem prokuratorowi służy prawo zwrócenia się do właściwego organu administracji publicznej o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem.
Proceder tzw. odwróconego łańcucha dostaw produktów leczniczych stanowi przestępstwo. Zgodnie z art. 126b ustawy z 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne grozi za nie grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

PK

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ