TK: nowelizacja Prawa o zgromadzeniach zgodna z Konstytucją

0

Trybunał Konstytucyjny uznał w czwartek nowelizację Prawa o zgromadzeniach, zaskarżoną przed podpisaniem przez prezydenta Andrzeja Dudę, za zgodną z konstytucją.

Trybunał rozpatrywał wniosek prezydenta o zbadanie zgodności z konstytucją nowelizacji Prawa o zgromadzeniach z 13 grudnia 2016 r. Prezydent skierował do TK te przepisy przed ich podpisaniem. TK uznał m.in., że przepisy noweli Prawa o zgromadzeniach wprowadzające zgromadzenia cykliczne są konstytucyjne. W pozostałej części umorzył postępowanie.

Rozprawie przewodniczyła prezes Trybunału sędzia Julia Przyłębska, która podała, że zdania odrębne do wyroku zgłosiło czterech sędziów; Leon Kieres, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz i Piotr Pszczółkowski (w części dotyczącej umorzenia postępowania). Zdania odrębne dotyczyły m.in. umorzenia postępowania w sprawie jednego z kwestionowanych przez prezydenta przepisów oraz doboru składu orzekającego w tej sprawie.

Jak zapowiedziała minister w Kancelarii Prezydenta Anna Surówka-Pasek, po wyroku TK prezydent postąpi zgodnie z dyspozycją konstytucji. Zgodnie z art. 122 konstytucji „przed podpisaniem ustawy Prezydent Rzeczypospolitej może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją. Prezydent Rzeczypospolitej nie może odmówić podpisania ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodną z Konstytucją”.

W połowie grudnia zeszłego roku parlament uchwalił nowelizację Prawa o zgromadzeniach autorstwa PiS, regulującą zasady organizowania zgromadzeń. Zakłada ona m.in. to, że odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów. Przewiduje też możliwość otrzymania na trzy lata zgody władz na cykliczne organizowanie zgromadzeń i brak możliwości organizacji konkurencyjnego zgromadzenia w tym samym miejscu i czasie.

Nowe przepisy były krytykowane przez organizacje pozarządowe, opozycję, członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich, a także przedstawicieli OBWE już podczas prac legislacyjnych.

kic/Kurier PAP

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ