Islam stanie się najpopularniejszą religią na świecie do końca XXI wieku. O tym mówi badanie Pew Research Center.
Według danych tej organizacji, w 2010 roku na świecie żyło 1,6 miliarda muzułmanów, co wynosiło 23% całej ludności na świecie. W badaniu podkreśla się, że liczba zwolenników tej religii rośnie znacznie szybciej niż liczba chrześcijan.
Zakłada się, że do 2050 roku w Europie będzie żyć 10 % muzułmanów, a do końca wieku muzułmanów będzie więcej niż przedstawicieli innych religii.
NS