Więcej niż 25 procent pracowników  woj. mazowieckim odczuwa stres, dojeżdżając do pracy samochodem[1]. Z badania „Dojazdy Polaków do pracy” (część europejskiego projektu „Commute Survey”, przeprowadzonego przez firmę rekrutacyjną PageGroup), wynika, że w drodze do pracy bardziej stresują się osoby korzystające z publicznych środków transportu.
Pracownicy z woj. mazowieckiego najchętniej dojeżdżają do pracy samochodem (58,2%), ale niemal równie często wybierają transport publiczny (49,6%)[2]. Ok. 42% z nich spędza w drodze do pracy więcej niż trzy kwadranse, a tylko niewiele ponad 4% poświęca na dojazd mniej niż 15 minut. Średni wynik dla Polski to odpowiednio 40% i 7,4%.
Stres za kółkiem odczuwa więcej niż co czwarty pracownik z woj. mazowieckiego. Główne przyczyny to korki i nieoczekiwane sytuacje na drodze, takie jak wypadki. Stres odczuwa także prawie co trzecia osoba, która w drodze do pracy korzysta z transportu publicznego. Powody to zazwyczaj tłok i względy estetyczne.
Prawie 64% pracowników w regionie, którzy wybierają transport publiczny, decyduje się na autobusy, tramwaje, pociągi lub metro ze względu na niskie koszty. W drugiej kolejności wskazują, że w ten sposób docierają do pracy najszybciej. Czas dojazdu to z kolei decydujące kryterium wyboru dla osób, którzy dojeżdżają do pracy samochodami. Mimo to ponad połowie ankietowanych z woj. mazowieckiego(56%) zdarza się spóźniać do pracy i jest to wynik gorszy niż średnia dla Polski (52%).
Równowaga w życiu
Z badania przeprowadzonego przez PageGroup wynika, że mieszkańcy woj. mazowieckiego są zadowoleni z poziomu równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Ankietowani oceniali ten aspekt w skali od 1 do 10. Mniej niż co piąty pracownik z woj. mazowieckiego wybrał stopień z przedziału 1-3, natomiast ponad połowa badanych wskazała na stopnie z przedziału 7-10. Znacznie mniej zadowoleni z podziału swojego czasu okazali się np. pracownicy z woj. śląskiego. W tym przypadku najniższe stopnie wskazał prawie co trzeci ankietowany.
Polak spokojny za kółkiem
W badaniu PageGroup uczestniczyli pracownicy z kilkunastu krajów europejskich, w tym z całej Polski. Polakom korzystającym z samochodu droga do pracy mija spokojnie. Tylko 23% odczuwa stres, podczas gdy średnia dla wszystkich przebadanych krajów to 34%. Nieco mniej komfortowo czują się w drodze do pracy użytkownicy publicznych środków transportu. 35% z nich twierdzi, że doświadcza stresu podróżując tramwajami, autobusami czy pociągami – głównie z powodu panującego w nich tłoku. Wciąż jednak odsetek ten jest niższy niż średnia europejska (38%).
O badaniu „Commute Survey”
Badanie „Commute Survey” (polska odsłona: „Dojazdy Polaków do pracy”), sprawdzające preferowany przez pracowników środek transportu oraz poziom stresu związany z dojazdem do pracy, zostało przeprowadzone przez PageGroup w 11 krajach europejskich. W ankiecie internetowej odpowiedzi udzieliło niemal 12 500 respondentów, w tym 1072 osoby z Polski.
[1]Wspomniana kategoria obejmuje także inne, prywatne pojazdy silnikowe.
[2] Możliwe było wskazanie więcej niż jednej odpowiedzi.