Weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące przeprowadzania egzaminu na prawo jazdy. To dobra informacja dla kandydatów na kierowców. O wymarzony dokument będzie łatwiej.

Osoby zdające egzamin na prawo jazdy będą traktowane nieco łagodniej. Weszły w życie przepisy ministerstwa infrastruktury i budownictwa, które pozwalają egzaminatorom na bardziej elastyczną ocenę kandydatów  Oznacza to, że egzaminator nie będzie musiał przerywać egzaminu, gdy zdający popełni jeden z poważnych błędów, które wcześniej automatycznie przerywały egzamin (np. spowodowanie kolizji, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu). Niewłaściwe wykonanie zadania może zostać potraktowane jako jeden z dwóch dopuszczalnych błędów. Jeśli jednak egzaminator uzna inaczej, będzie mógł przerwać egzamin.

Jakie błędy będą mogły zostać potraktowane jako dopuszczalne?

Błędy dotyczą sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego. Są to:

 • spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym
 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu
 • niezastosowanie się do: sygnałów świetlnych, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego
 • niezastosowanie się do znaków: „stop”, „zakaz wjazdu …”, „zakaz skręcania w lewo”, „zakaz skręcania w prawo”,„nakaz jazdy…”, „wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu”, „linia podwójna ciągła”,„zakaz ruchu”
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: na skrzyżowaniu, pojazdom szynowym, rowerzystom, podczas zmiany pasa ruchu, w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze, podczas włączania się do ruchu, podczas cofania.
 • Naruszenie zakazu zawracania
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h\
 • nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania
 • naruszenie zakazu wyprzedzania: na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi, przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, na skrzyżowaniach, na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przednimi, na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi
 • niezastosowanie się do znaku, „zakaz wyprzedzania”
 • wyprzedzanie z niewłaściwej strony
 • spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem

Zobacz również: