Śp. ppor. Stanisław Janicki „Kordon” bohater Armii Krajowej zostanie uczczony pamiątkową tablicą na budynku Banku Spółdzielczego w Sochaczewie. Miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo. Właśnie w tym budynku w dniu 26 maja 1943 roku Stanisław Janicki ps. Kordon wykonał wyrok sądu Polski Podziemnej na kreislandwirtcie Hermannie Vorbichlerze, znanym z wyjątkowego okrucieństwa wobec Polaków.

Uroczystości odbędą się w najbliższą niedzielę 6 listopada. Rozpoczną się o 12.00 złożeniem kwiatów na grobie ppor. S. Janickiego na cmentarzu przy ul. Traugutta. O 12.30 będzie sprawowana Msza święta w kościele Matki Bożej Różańcowej w intencji ppor. Stanisława Janickiego i innych żołnierzy AK obwodu Skowronek. Po Mszy świętej nastąpi przemarsz na ulicę Reymonta 18, gdzie nastąpi odsłonięcie i poświęcenie tablicy.

Naszym obowiązkiem jest pamiętać o bohaterach, którzy walczyli w szeregach Armii Krajowej – mówi poseł Maciej Małecki pomysłodawca ufundowania tablicy poświęconej ppor. Stanisławowi Janickiemu. – To dzięki ludziom takim jak pan Stanisław możemy żyć w wolnej Polsce. Tablica, którą odsłonimy na ścianie Banku Spółdzielczego będzie mówić kolejnym pokoleniom o tym, że w naszym Sochaczewie, obok nas, mieszkał bohater, który dla Ojczyzny był gotów przelać krew i przez całe swoje życie zachowywał się jak trzeba.

Ppor. S. Janicki brał udział w wielu akcjach Kedywu AK. Za męstwo został odznaczony Krzyżem Walecznych. W czasie Powstania Warszawskiego walczył w Zgrupowaniu Kampinos. Po wejściu Sowietów do Sochaczewa zdołał uciec przed ubekami, którzy przyszli go aresztować. Po kilku latach wrócił do Sochaczewa. W latach 90-tych wraz z Henrykiem Zaczkowskim napisał książkę Armia Krajowa na Ziemi Sochaczewskiej. Rada Miasta przyznała mu tytuł Honorowego Obywatela Sochaczewa. Zmarł w 2014r. w wielu 95 lat.

W organizację uroczystości włączyli się: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie, Starosta Sochaczewska Jolanta Gonta, ks. Prałat Piotr Żądło proboszcz parafii św. Wawrzyńca, Stowarzyszenie Odnowy Sochaczewa „Zamek” i stacjonująca w Bielicach 3. Warszawska Brygada Rakietowa.

Patronat nad uroczystościami uczczenia ppor. Stanisława Janickiego „Kordon” objął Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz.

 

Zobacz również: