Pierwsze podejście do wykorzystania energii ze słońca powiat żyrardowski zrobił już w 2011 r., kiedy to przygotowany był projekt na dofinansowanie instalacji solarnych w żyrardowskich domach pomocy społecznej przy ul Sosabowskiego i ul. Limanowskiego. Projekt nie otrzymał unijnego wsparcia, ale wola realizacji koncepcji dywersyfikacji źródeł energii w powiatowych budynkach użyteczności publicznej została.

W nowym budżecie unijnym na lata 2014-2020 dużo środków przeznaczonych jest właśnie na montaż instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Tej okazji nie można zmarnować, tym bardziej, że dofinansowanie sięga nawet 80 %. Zanim jednak powiat postanowił kolejny raz sięgnąć po unijne pieniądze, została zamontowana instalacja fotowoltaiczna dająca energię dla nowej hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie. Przy tej inwestycji powiat posiłkował się preferencyjną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Instalacja działa i jest wydajna, a to najlepsze dowody na to, że takie inwestycje mają sens i są uzasadnienie ekonomiczne. Władze powiatu żyrardowskiego postanowiły wykonać kolejny krok. Tym razem podczas corocznego spotkania samorządowców Ziemi Żyrardowskiej 27 maja 2016 r. starosta Wojciech Szustakiewicz zaproponował wszystkim wójtom, Burmistrzowi Mszczonowa oraz Prezydentowi Żyrardowa utworzenie partnerstwa dla realizacji dużego przedsięwzięcia. „W pierwszej kolejności chcieliśmy objąć projektem jak największą liczbę budynków użyteczności publicznej” – mówi starosta Wojciech Szustakiewicz. „Przy takim poziomie dofinansowania inwestycja w instalacje OZE zwraca się po 3-4 latach, zatem bardzo szybko możemy zobaczyć duże oszczędności w eksploatacji naszych budynków” – podsumowuje starosta. W trakcie prac nad nowym projektem okazało się, że wykorzystaniem energii ze słońca bardzo zainteresowani są mieszkańcy powiatu. W tej sytuacji powstała koncepcja rozdzielenia działań i stworzenia dwóch niezależnych projektów. Pierwszy obejmuje tylko budynki użyteczności publicznej, drugi „parasolowy” dedykowany  mieszkańcom – osobom fizycznym.  Powiat Żyrardowski został liderem pierwszego z nich, drugi zaś prowadzi Gmina Radziejowice.

Nazwa projektu choć długa („Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa”) ma jasny konkretny cel – zwiększenie udziału zielonej energii w strukturze energetycznej powiatu. Przedsięwzięciem objętych jest 21 budynków, z czego aż 7 będących własnością powiatu żyrardowskiego. Dokładnie 6 z nich to powiatowe szkoły, dlatego koordynatorem działań projektowych jest Wydział Oświaty żyrardowskiego starostwa. Wniosek o dofinansowanie został złożony 10 października. Jest o co walczyć. Całkowita wartość inwestycji to ponad 3.7 mln zł, z czego unijne wsparcie stanowi 2.3 mln zł. Jest to pierwszy tak duży projekt partnerski obejmujący wszystkie samorządy Ziemi Żyrardowskiej. „Praca nad wnioskiem, zwłaszcza przygotowanie studium, programów funkcjonalno użytkowych, czy przygotowanie umów o partnerstwie była żmudna, czasem nawet ciężka. Nie mniej świadomość tworzenia wspólnego dzieła dawała mnóstwo satysfakcji” – mówi Adam Lemiesz dyrektor Wydziału Oświaty.  Praca ta zaowocowała bardzo dobrym projektem, który ma rzeczywiście szanse na powodzenie. Tak czy inaczej powiat żyrardowski będzie konsekwentnie realizował koncepcję wykorzystania OZE w swoich budynkach. Unijne wsparcie na pewno przyspieszy ten proces.

Zobacz również: