Man being angry at woman and using violence
Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku rozpoczął program konsultacji psychologicznych dla ofiar przemocy. Konsultacje są bezpłatne i przeznaczone tylko dla mieszkańców Milanówka. Spotkania mogą pomóc ofiarom zmienić funkcjonowanie, na życie bez doświadczania przemocy.
Przemoc domowa to wciąż nasilające się zjawisko w rodzinach. Narażone są na nią osoby mieszkające z domownikami przede wszystkim nadużywającymi alkoholu, zażywającymi narkotyki, ale nie tylko. Przemoc to także chorobliwa dominacja nad partnerem, psychiczne dręczenie i używanie siły fizycznej wobec współmałżonka lub dzieci.
Przemoc ma wiele odmian, a program wprowadzony przez OSP w Milanówku ma pomóc osobom dotkniętym tym zjawiskiem poradzić sobie i zrozumieć sytuację w jakiej się znajdują.
Przemoc ma wiele twarzy
Wiele osób, zwłaszcza kobiet i dzieci, również mężczyzn- uważa znęcanie się nad nimi przez innych za normalne. Nie rozumieją że takie traktowanie podlega odpowiedzialności karnej. Boją się także przyznać lub wstydzą opinii publicznej. Niestety to prowadzi do poważnych skutków: od traumy, depresji, wyobcowania, a nawet do samobójstwa. Ważne jest zrozumienie co stanowi przemoc.
Rozróżnia się bowiem przemoc: fizyczną (popychanie, szarpanie, kopanie, drapanie, szczypanie, uderzenie, duszenie, zamykanie w pomieszczeniu itp.); słowną (wyzywanie, zawstydzanie, grożenie czy straszenie); psychiczną (bezpodstawna krytyka, wyśmiewanie, kpienie, ośmieszanie); emocjonalną (lekceważenie, brak zainteresowania, szacunku);ekonomiczną (ograniczanie lub pozbawianie środków materialnych, odbieranie pieniędzy); seksualną( wymuszone współżycie i nieakceptowane praktyki seksualne, gwałt, akty seksualne w obecności dzieci). Przemocą są również rażące zaniedbania np. opiekuńcze rodziców względem dzieci.
Pomogą każdemu kto się zgłosi
Psycholodzy pomogą takim osobom przełamać się, a następnie otworzyć na zmiany w swoim życiu, poprzez rozpoznanie mechanizmu przemocy i wskazanie możliwości uzyskania pomocy i jej form w momencie nadejścia czasu na zmiany.
Przemoc może wystąpić w każdej relacji, a szczególnie narażone są rodziny gdzie istnieje problem alkoholowy. W obliczu przemocy doznawanej od partnera, osoby doświadczające przemocy zwykle są bierne i często jest to zachowanie wyuczone, inaczej mechanizm – wyuczona bezradność. Osoby, które charakteryzują się taką cechą, postrzegają siebie jak ktoś kto nie posiada żadnej kontroli nad własnym życiem i otoczeniem. Może to prowadzić do nadużywania alkoholu, zażywania narkotyków, a nawet do samobójstwa” – apeluje organizator konsultacji w Milanówku.
Konsultacje są bezpłatne, można się na nie zapisywać telefonicznie od poniedziałku do piątku pod nr 22 755 86 35, nr wewnętrzny 19 – w godzinach 8.00- 16.00.
am