Aż 4,1 miliarda złotych z całkowitej wartości produkcji rolnej w Polsce to zasługa pszczół. Tyle wyniosła wartość ich pracy, czyli zapylania upraw, w 2015 roku – wynika z opublikowanego dziś przez Greenpeace raportu „Nie tylko miód. Wartość ekonomiczna zapylania upraw rolniczych w Polsce w 2015 roku”. Jest to pierwsze tego typu opracowanie w Polsce. Przygotowanie raportu było możliwe dzięki wsparciu osób, które wzięły udział w trzeciej edycji akcji Adoptuj Pszczołę.

Coraz więcej mówi się o kluczowej roli pszczół w ekosystemach i w rolnictwie, jednak po raz pierwszy poznaliśmy wartość ekonomiczną ich pracy w Polsce – zarówno w ujęciu ogólnokrajowym, jak i w podziale na województwa. Łącznie zapylanie upraw w 2015 roku było warte 4,1 miliarda złotych w skali kraju. O tyle byłaby niższa wartość produkcji rolnej w 2015 r., gdyby niemożliwe było zapylanie przez owady. Na poziomie wojewódzkim największą korzyścią z pracy pszczół, w wysokości 1,13 mld złotych, cieszyło się województwo mazowieckie. Uprawami uzależnionymi od zapylania przez owady są uprawy owocowe i warzywne – przede wszystkim jabłka, wiśnie, czereśnie, maliny, ogórki – ale także uprawy roślin przemysłowych, przede wszystkim rzepaku. O znaczeniu zapylania dla polskiego rolnictwa świadczyć może fakt, że jeśli chodzi o jabłka, wiśnie, czereśnie i maliny, Polska jest ich największym producentem w Unii Europejskiej i jednym z czołowych producentów na świecie. Dlatego raport został dziś oficjalnie przekazany ministrowi rolnictwa Krzysztofowi Jurgielowi.

– Raport „Nie tylko miód” pokazuje, jak ważne są pszczoły dla rolnictwa. Bez ich ciężkiej pracy nie byłaby możliwa uprawa wielu owoców i warzyw, które są kluczowe dla polskiej gospodarki. Dlatego musimy zrobić wszystko, by skutecznie chronić owady zapylające. Fakt, że Polska jest jednym z krajów UE o największej dynamice wzrostu sprzedaży pestycydów oraz kierunek, w jakim rozwija się obecnie polskie rolnictwo, dążące do zwiększania areału monokulturowych upraw, to podcinanie gałęzi, na której siedzimy – powiedziała Katarzyna Jagiełło z Greenpeace Polska.

Paradoksalnie to właśnie współczesny model rolnictwa, które tak wiele zawdzięcza owadom zapylającym, jest jednym z głównych powodów pogarszania się ich kondycji i spadku populacji. W Polsce od wielu lat wzrasta zużycie pestycydów i nawozów sztucznych. W latach 2005-2014 dynamika wzrostu sprzedaży pestycydów w Polsce wyniosła 44% i była jedną z najwyższych w Europie.

Masowe używanie toksycznych dla pszczół pestycydów i coraz większy udział wielkoobszarowych upraw monokulturowych (skutkujący zanikiem naturalnych siedlisk i zróżnicowanej bazy pokarmowej) mogą skończyć się katastrofą dla owadów zapylających. Dlatego Greenpeace postuluje, by działać już teraz – zanim będzie za późno. Jedną z najprostszych do wprowadzenia zmian jest wdrożenie pełnego, nieograniczonego w czasie zakazu stosowania pestycydów zawierających szkodliwe dla pszczół neonikotynoidy oraz fipronil, a także wprowadzenie narodowych planów ochrony owadów zapylających, a w konsekwencji wspieranie i promocja praktyk rolnictwa przyjaznego środowisku, rolnikom i konsumentom.

* * *

Analiza na zlecenie Greenpeace Polska została wykonana przez ekspertów Pracowni Przyrodniczej w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego i przy wykorzystaniu kalkulatora, który opracowała Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) we współpracy z francuskim instytutem badawczym INRA. Narzędzie to, wraz z pełną dokumentacją, dostępne jest na stronie internetowej: http://www.fao.org/pollination.

źródło: Greenpeace