Nawet u tych, którzy wielokrotnie latali już samolotem, są powodem do strachu. Turbulencje, bo to właśnie o nich mowa, towarzyszą jednak każdemu przelotowi, chociaż nie zawsze są tak mocno odczuwane przez pasażerów.

Turbulencjami nazywa się inaczej sytuację polegająca na powstaniu ruchu mas powietrza, który nagle ulega zakłóceniu. Zjawisko to głównie występuje wtedy, gdy w powietrzu stykają się dwa różne prądy o innych kierunkach czy odmiennych prędkościach.
Prądy konwekcyjne
Występowanie turbulencji wiązane jest przede wszystkim z prądami konwekcyjnymi, czyli masami powietrza, które po ogrzaniu przez słońce unoszą się do góry i formują chmury. W związku tym samolot, który przelatuje w rejonie występowania prądów konwekcyjnych, szczególnie na niskich pułapach, jest narażony na turbulencje.
Turbulencje Clear Air Turbulence
Jednym z groźniejszych typów turbulencji są Clear Air Turbulence – CAT. W tym przypadku jest to zaburzenie odbywające się w powietrzu przejrzystym, które nie jest łatwe do wykrycia i dlatego nie można go przewidzieć wcześniej.
Uskoki wiatru
Przyczyną mogą być również uskoki wiatru – są to takie miejsca, w których wiatr nagle dokonuje zmiany swojej prędkości i kierunku. Takie zjawiska występują z kolei na dużych wysokościach, gdzie stykają się ze sobą fronty pogodowe, na przykład w miejscach, w których występują burze.
Przeszkody geograficzne
Turbulencje obserwowane są też nad przeszkodami geograficznym, na przykład przy przelatywaniu samolotu nas łańcuchami górskimi czy też przy granicy lądu i morza.
Praca samolotu
Również przyczyną powstawania turbulencji jest sama maszyna – pojawiają się one bezpośrednio za samolotem.
Jak widać zatem, przyczyny powstawania turbulencji są najróżniejsze. Wielu turbulencjom można zapobiegać, stosując nowoczesne radary pogodowe. W ten sposób pilot jest w stanie ominąć większość miejsc występowania turbulencji i innych anomalii pogodowych. Jako pasażer wystarczy mieć tylko zapięte pasy na czas trwania lotu, aby przy drganiach nie narazić się na uraz głowy.
źródło: pansamolocik.pl

Zobacz również: