Podjęłam niedawno pracę w nowej firmie. Zaplanowałam urlop na wrzesień. Koledzy mi odradzają, bo mówią, że urlopy jesienią często są odwoływane przez pracodawcę i zdarzało się już nie raz, że pracownicy musieli przerywać urlop i wracać do pracy. Czy pracodawca ma prawo mnie zmusić do przerwania urlopu? Kto w takim wypadku pokryje moje straty?
Agnieszka D.

Zgodnie z brzmieniem art. 167 kodeksu pracy, pracodawca może odwołać pracownika z urlopu. Może jednak uczynić to tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

Odwołanie pracownika z urlopu ma więc charakter wyjątkowy i nie stanowi reguły. Pracownik nie może odmówić podjęcia pracy, gdyż odwołanie z urlopu ma charakter polecenia służbowego.

Niezastosowanie się pracownika do wezwania pracodawcy stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych, albo mogłoby zostać uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, co oczywiście może się wiązać z poważnymi konsekwencjami dla pracownika.

W przypadku odwołania z urlopu, pracodawca jest jednak obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika, które pozostają w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Niewątpliwie do takich kosztów zalicza się koszty opłaconego, a nie wykorzystanego przez pracownika pobytu w hotelu, domu wczasowym itp. oraz koszty podróży z miejsca spędzania urlopu do miejscowości, gdzie mieści się zakład pracy. Pracownik powinien udokumentować owe koszty. Jeżeli pracodawca nie wywiązuje się z obowiązku zwrotu kosztów, pracownik może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.98.21.94).

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

prawnik

Kancelaria Prawna Leximus