Jesteś zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej? Masz więc prawo do urlopu wypoczynkowego. Musisz jedynie pamiętać, że będzie ci on przysługiwał na nieco innych zasadach niż pracownikom zatrudnionym na stałe.

Możliwość pójścia na urlop wypoczynkowy to przywilej każdego pracownika mającego umowę o pracę, niezależnie czy jest on zatrudniony na stałe, czy wykonuje pracę tymczasową. Jednak zasady udzielania tego urlopu są różne. „Pracownik tymczasowy nabywa prawo do dwóch dni urlopu za każdy miesiąc pozostawania w stosunku pracy z agencją pracy tymczasowej” – mówi serwisowi infoWire.pl Karolina Schiffter, adwokat z kancelarii Raczkowski Paruch.

Wolne dni mogą być przyznane zarówno przez agencję, jak i pracodawcę. Jeśli chodzi o pracowników skierowanych do pracy na czas krótszy niż pół roku, do udzielenia urlopu jest zobowiązana agencja. Decyzja o nim powinna być uzgodniona z pracodawcą i przedstawiona pracownikowi przed zawarciem umowy. W przypadku zatrudnienia na okres powyżej sześciu miesięcy to pracodawca udziela pracownikowi tymczasowemu urlopu w czasie trwania umowy. Co więcej, tylko przy ponadpółrocznym zatrudnieniu przysługuje prawo do urlopu na żądanie.

Pamiętajmy, że w sytuacji gdy nie wykorzystało się przysługującego urlopu, a umowa została już rozwiązana, można domagać się wypłaty ekwiwalentu.