Dwa miesiące temu kupiłem od handlarza samochód. Po miesiącu okazało się, że pojazd miał cofnięty licznik o 80.000 km. Sprzedający nie chce ze mną rozmawiać. Podjąłem już kroki, aby odstąpić od umowy, ale prawdopodobnie odzyskanie pieniędzy będzie drogą przez mękę. Wiem już, że ten sprzedawca notorycznie przekręca liczniki w samochodach. Chciałbym, żeby odpowiedział za to karnie. Czy przekręcanie liczników jest karalne?

Karol S.

Samo „korygowanie” przebiegu pojazdu, czyli tzw. przekręcenie licznika nie jest karalne. Jednak w przypadku sprzedaży takiego samochodu, kupujący powinien zostać poinformowany o dokonanej korekcie. Jeżeli sprzedawca nie poinformował Pana o tej okoliczności, to należy przyjąć, iż mógł on popełnić przestępstwo oszustwa.

Zgodnie z brzemieniem art. 286 § 1 Kodeksu karnego „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd, albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” Może więc Pan złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania. Powinien Pan przedstawić dowody na to, iż licznik został cofnięty, a Pan nie został o tym poinformowany w momencie zakupu pojazdu. Dowodami takimi mogą być zeznania świadków, wydruk ogłoszenia sprzedawcy, opinia rzeczoznawcy itp. Istotną okolicznością pozostaje również wykazanie, iż gdyby Pan wiedział, jaki jest faktyczny przebieg pojazdu, to nie zdecydowałby się Pan na jego zakup za ustaloną cenę.

Podstawa prawna: Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553).

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

prawnik

Kancelaria Prawna Leximus

tel. (22) 225-26-97