6 lipca 2016 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Główne wprowadzone zmiany:

1) likwidacja sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;
2) utworzenie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego rozpatrującego odwołania od rozstrzygnięć dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej;
3) możliwość wykonywania fotografii pracy egzaminacyjnej oraz zasady wyznaczania egzaminatora do weryfikacji sumy punktów;
4) dotyczące zapewnienia dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
5) nowe kryteria uzyskania przez niepubliczną szkołę artystyczną uprawnień szkoły publicznej;
6) w obszarze kształcenia specjalnego;
7) dotyczące określenia zasad przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego;
8) dotyczące kształcenia uczniów przybywających z zagranicy;
9) dotyczące szkolnictwa artystycznego;
10) w zakresie udzielania i rozliczania dotacji.

źródło informacji: Kancelaria Prezydenta

Zobacz również: