Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki pierwszej edycji konkursu na projekty w „Programie Rozwoju Kompetencji”. Pieniądze na rozwijanie umiejętności odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa otrzyma 41 uczelni wyższych, które zrealizują aż 61 projektów. W każdy z nich zaangażowali się przedsiębiorcy – potencjalni pracodawcy studentów objętych programem.

Łączną kwotą 87 mln zł NCBR wesprze uczelnie wyższe, których projekty zostały wyłonione w konkursie „Programu Rozwoju Kompetencji”. Beneficjenci dostaną dofinansowanie na realizację zajęć kształtujących kompetencje oczekiwane przez pracodawców, realizując m.in. certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe, dodatkowe zadania praktyczne w formie projektowej, wizyty studyjne u pracodawców, a także współpracując z podmiotami zagranicznymi oraz z otoczeniem społeczno-gospodarczym, czyli firmami zainteresowanymi rozwojem kompetencji studentów.

– Aby rozwiązać problem niedostosowania umiejętności absolwentów uczelni wyższych do wymogów rynku pracy i oczekiwań pracodawców, trzeba stale pogłębiać współpracę środowisk akademickich z biznesem. Wprowadzenie do programów studiów zajęć praktycznych opracowanych wspólnie przez uczelnie i przedsiębiorców podniesie kluczowe kompetencje młodego pokolenia, które w przyszłości stanowić będzie o sile polskiej gospodarki – mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego dr Piotr Dardziński.

Maksymalna wartość dofinansowania, jaką można uzyskać na jeden projekt w ramach „Programu Rozwoju Kompetencji” to 10 mln zł. Z zajęć współtworzonych przez uczelnie i przedsiębiorstwa skorzystają studenci z całej Polski i ze wszystkich kierunków studiów: zarówno technicznych, ekonomicznych czy medycznych, jak i artystycznych, psychologicznych i społecznych. Przyszli projektanci, logopedzi, geolodzy, informatycy i nie tylko będą doskonalić kompetencje przydatne w wielu zawodach oraz pożądane przez wielu pracodawców, czyli m.in. miękkie umiejętności związane z komunikacją i współpracą w grupie.

– Dzięki Programowi Rozwoju Kompetencji studenci uczelni wyższych dowiedzą się czym jest przedsiębiorczość i na czym polega praca metodą projektową. Rozwiną swoje umiejętności analityczne, językowe oraz informatyczne tak potrzebne w środowisku nowoczesnych technologii – mówi zastępca dyrektora NCBR, prof. Jerzy Kątcki. – Biorąc udział w zakwalifikowanych do dofinansowania projektach, nabędą konkretne umiejętności, które wpisują się w oczekiwania rynku pracy. To zapewni im lepszy start w zawodową przyszłość i wypełni lukę, na którą skarżą się pracodawcy – dodaje prof. Kątcki.

W pierwszym konkursie w ramach „Programu Rozwoju Kompetencji” w Działaniu 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 uczelnie złożyły w sumie 440 wniosków o dofinansowanie. Przyjęte przez NCBR kryteria pozwoliły wyłonić najlepsze projekty.

W 2014 roku odbył się pilotaż „Programu Rozwoju Kompetencji”, którym zostały objęte 73 projekty o łącznej wartości ponad 58 mln zł. NCBR w najbliższych dniach ogłosi kolejną edycję tego konkursu, a do 2020 r. na wyłonione w nim projekty przeznaczy w sumie ponad 1 mld zł.

Zobacz również: