20 marca policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zwracali szczególną uwagę na nadużycia wynikające z korzystania z przywilejów posiadania karty  parkingowej.

Niestety, wciąż częste są przypadki parkowania pojazdów na miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Mało, kto zdaje sobie sprawę z  tego, jak wielki może to być problem dla osób, dla których te miejsca są zarezerwowane.
Policjanci oprócz podejmowanych działań wobec osób nieuprawnionych, pozostawiających swój pojazd na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej zwracali uwagę na nadużycia wynikające z korzystania z przywilejów posiadania karty parkingowej.
Należy pamiętać, że kierujący pojazdem oznaczonym kartą parkingową może parkować na miejscu dla osób niepełnosprawnych tylko wtedy kiedy przewozi osobę legitymującą się kartą. Warto też pamiętać, że zgodnie z art. 96b Kodeksu Wykroczeń, za posługiwanie się taką kartą parkingową przez osobę nieuprawnioną jest zagrożone grzywną do 2 000 złotych.

koperta 1

Zobacz również: