Rada ds. Innowacyjności rozpoczęła pracę nad Białą Księgą Innowacyjności, która ma stanowić pełny opis procesu rozwoju innowacji, wraz ze wskazaniem występujących w nim barier. Biała Księga będzie punktem wyjścia do prac nad horyzontalną „dużą ustawą” – w odróżnieniu od tzw. „małej ustawy o innowacyjności” skierowanej w dniu 7 marca br. do uzgodnień, opiniowania i konsultacji przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – a efektem tych reform ma być całościowy system wsparcia działalności innowacyjnej.
Prace nad Białą Księgą Innowacyjności prowadzone będą w stałym i otwartym dialogu ze stroną pozarządową. Mamy bowiem świadomość, że dyskusja na temat ograniczeń i barier działalności innowacyjnej i inwestycyjnej trwa już od wielu lat – chcemy korzystać z doświadczenia jej aktywnych uczestników. W prace nad Białą Księgą chcemy włączyć obywateli. Dlatego uruchomiamy szerokie internetowe konsultacje publiczne, które pozwolą wykorzystać ich wiedzę i doświadczenie. Konsultacje te potrwają do 15 kwietnia 2016 r.
Przesyłanie uwag o funkcjonujących barierach i propozycji zmian jest możliwe za pomocą formularza on-line. Uwagi i propozycje zgłoszone w trakcie tych konsultacji będą analizowane przez Międzyresortowy Zespół działający w ramach Rady ds. Innowacyjności. Na tej podstawie opracowana zostanie pierwsza wersja Białej Księgi, która w II/III kwartale br. skierowana zostanie do ponownych konsultacji publicznych. Ostateczna wersja dokumentu zaprezentowana zostanie jesienią, a na jej podstawie przystąpimy do opracowania projektu wspomnianej ustawy.
Link do informacji na stronie internetowej MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/wpisz-sie-do-bialej-ksiegi-innowacyjnosci.html

Zobacz również: