Gmina Brwinów dba o zabytki na swoim terenie. Niedawno można było podziwiać efekty renowacji Zagrody. Tym razem prace konserwatorskie będą prowadzone przy kaplicy Marylskich znajdującej się na brwinowskim cmentarzu. Koszt prac w 2016 r. to 89.424,00 zł.
Podczas XXIII sesji, która odbyła się 2 marca 2016 r., Rada Miejska podjęła uchwałę o przyznaniu parafii rzymskokatolickiej św. Floriana dotacji na prace konserwatorskie przy kaplicy Marylskich. Jest to kolejna dotacja z budżetu gminy przeznaczona na renowację tego obiektu. Dzięki dotychczas przekazanym środkom finansowym już w 2015 r. udało się m.in. wykonać wentylację budynku i opaskę żwirowo-kamienną wokół kaplicy, a także zabezpieczyć budynek przed grzybami, pleśnią i owadami. Koszt tych prac wyniósł 44.160,00 zł. Tegoroczna dotacja pozwoli m.in. na konserwację ścian, rekonstrukcję podłogi, suszenie i izolację frontu kaplicy po jego odkopaniu.
W akcję ratowania obiektu zaangażowało się także brwinowskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, które od początku współpracuje z gminą i konserwatorem zabytków.
Kaplica Marylskich znajduje się na cmentarzu parafialnym i jest najstarszym i najcenniejszym obiektem w Brwinowie. Została zbudowana najprawdopodobniej na przełomie XVIII i XIX wieku w Książenicach. W II połowie XIX wieku została przeniesiona na teren cmentarza parafialnego w Brwinowie jako kaplica grobowa rodziny Marylskich. Budynek w niezmienionej formie przetrwał do czasów współczesnych i nadal pełni rolę mauzoleum rodziny Marylskich.

Zobacz również: