Konferencja pt. FORUM SEKTORA KOSMICZNEGO 2016 będzie miała miejsce w dniu 9 marca 2016 roku, w Centrum Nauki Kopernik, w Warszawie.

Celem spotkania będzie popularyzowanie wiedzy o dotychczasowych osiągnięciach polskiego sektora kosmicznego oraz wskazanie jego możliwych kierunków rozwoju. Jest to szczególne wydarzenie, które połączone zostanie z wystawą osiągnięć polskiego sektora kosmicznego, w ramach której przedstawiciele przedsiębiorstw oraz instytutów związanych z sektorem kosmicznym zaprezentują najciekawsze projekty, produkty oraz usługi, które powstały dzięki realizacji kontraktów dla Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Konferencja oraz wystawa będzie doskonałą okazją do promocji sektora kosmicznego, nawiązania nowych kontaktów oraz wymiany poglądów dotyczących przyszłości sektora kosmicznego w Polsce.

Zobacz również: