Papież Franciszek wezwał do zmiany Modlitwy Pana (Ojcze nasz) – argumentując, że tłumaczenie używane w wielu częściach świata jest niezgodne z naukami Biblii.

Modlitwa Pańska jest najstarsza, a zarazem najważniejsza modlitwą chrześcijan, którą według Nowego Testamentu Jezus przekazał swoim uczniom. Jednak papież Franciszek twierdzi, że tłumaczenia – włoskie, angielskie czy polskie – są sprzeczne z naukami Kościoła. Chodzi o fragment modlitwy: I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego”. Co sugeruje, że Bóg wodzi nas na pokuszenie niczym szatan. Tymczasem w Ewangeliach wg św. Łukasza i św. Mateusza ten sam fragment brzmi „nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie”, co ma całkowicie inne znaczenie.

Przemawiając do włoskich wiernych, Papież powiedział: – Znane nam tłumaczenie nie jest dobre, ponieważ mówi o Bogu, który wywołuje pokusę.

Dodał, że we Francji zmieniono modlitwę, aby poradzić sobie z tym problemem: – Francuzi zmienili modlitwę, ponieważ to ja upadam, a nie Pan kusi mnie, abym upadał.

jes