– Nie przyjmiemy imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, bo nie spowodujemy zagrożenia dla Polski i Polaków. Placówki dyplomatyczne w naszym kraju są dobrze chronione, odpowiada za to policja. Nie mamy sygnałów, żeby dochodziło do prowokacji, czy ataków. Polska jest krajem bezpiecznym – powiedział Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak na antenie Programu III Polskiego Radia.
Dodał, że Resort robi wszystko, by polskie służby były dobrze przygotowane. Komentując ostrzelanie polskiego konsulatu na Ukrainie zaznaczył, że nie można bagatelizować żadnych podejrzeń.
– Myślę, że bardzo dobre jest zachowanie strony ukraińskiej zapraszające polskich śledczych. Proszę zwrócić uwagę, jaka jest różnica w postawach w 2010 roku i teraz. Mamy do czynienia z inną, aktywną postawą – zaznaczył.
Zauważył, że w relacjach polsko-ukraińskich jest bardzo poważny problem, związany z  ludobójstwo na Wołyniu, który nie został rozstrzygnięty przez stronę ukraińską.
Minister poinformował także, że gotowy jest już projekt ustawy o Państwowej Służbie Ochrony, która zastąpić ma BOR.
– W Państwowej Służbie Ochrony wprowadzone zostaną przepisy usprawniające procedury oraz czynności ochronne. Służbę w niej pełnić będzie więcej funkcjonariuszy. Opracowane zostaną nowe zasady naboru. Kandydaci poddawani będą badaniu na wariografie Nowa ustawa wzmocni też pozycję komendanta, który będzie centralnym organem administracji – powiedział Minister MSWiA Mariusz Błaszczak.
źródło: pis.org.pl