26 marca działacze KOD zbierali w Sochaczewie podpisy za referendum w sprawie reformy oświaty. Zainteresowanie mieszkańców tą akcją było minimalne fot. Janusz Szostak

Jedynie Szkoła Podstawowa nr 2 nie weźmie udziału w ogólnopolskim strajku nauczycieli, skupionych w Związku Nauczycielstwa Polskiego,  który odbędzie 31 marca w Sochaczewie.

Tamtejsi nauczyciele w przeprowadzonym referendum zdecydowali się, że nie wezmą udziału w proteście. W innych sochaczewskich szkołach jego zwolennicy byli w przeważającej większości.

A to oznacza, że choć nauczyciele przyjdą do pracy, to jednak nie odbędą się lekcje a  jedynie zajęcia opiekuńcze: tak będzie w Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkół w Chodakowie, w Gimnazjum nr 2, w Gimnazjum nr 1 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie.   

Strajk jest wyrazem protestu ZNP  przeciwko reformie oświaty, w wyniku której zostaną zlikwidowane gimnazja, a w  ich miejsce będą powołane ośmioklasowe szkoły podstawowe. Jak twierdzą przedstawiciele związku, w wyniku reformy pracę może stracić ponad 30 tysięcy nauczycieli.

Innego zdania jest Ministerstwo Edukacji, które przekonuje, że o żadnych zwolnieniach nie ma mowy. Wprost przeciwnie,  w wyniku wchodzącej od 1 września reformy pracę zyska dodatkowo 5 tysięcy osób.

jur