Ocena perspektyw polskiej gospodarki ze strony Moody’s jest zbyt ostrożna, wzrost będzie jeszcze wyższy – tak wicepremier Mateusz Morawiecki skomentował podniesienie przez Moody’s prognozy wzrostu gospodarczego Polski w 2017 rok z 2,9 proc. do 3,2 proc.
W poniedziałkowym raporcie agencja ratingowa Moody’s podwyższyła szacunek PKB Polski na 2017 r. do 3,2 proc. rok do roku z 2,9 proc. rok do roku prognozowanych w styczniu. W ocenie agencji, wzrostowi gospodarczemu w Polsce sprzyjać będzie rosnąca konsumpcja prywatna i tempo inwestycji.
Ministerstwo Rozwoju wydało w poniedziałek komunikat, zawierający komentarz wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego do najnowszej prognozy agencji Moody’s.
„W naszej ocenie, pomimo istniejących ryzyk oraz utrzymującej się niepewności, których źródła znajdują się w znacznym stopniu poza Polską, ocena perspektyw polskiej gospodarki jest zbyt ostrożna. Oczekujemy, że wzrost gospodarczy osiągnie poziom zakładany w dokumentach rządowych” – skomentował, cytowany w komunikacie, wicepremier. Ustawa budżetowa zakłada wzrost PKB o 3,6 proc.
Resort rozwoju w komunikacie zwrócił uwagę, że skala rewizji prognoz nie jest duża i zdecydowanie następuje w pożądanym kierunku. „Poprawa perspektyw ma w naszej ocenie charakter trwały i strukturalny, dotyczy bowiem zarówno konsumpcji, jak i inwestycji” – dodał Morawiecki.

MR przypomniało też, że ostatnim czasie prognozę wzrostu PKB, do 3,7 proc., podniósł Narodowy Bank Polski i skonkludowało, że różne prognozy wskazują na powszechne przekonanie co do przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego w Polsce w 2017 r.

Źródło:  mp/Kurier PAP