Prezes UOKiK poinformował Ordo Iuris o tym, że prowadzi postępowanie wyjaśniające wobec Facebooka. Jest to odpowiedź na złożone przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris zawiadomienie o możliwości naruszania przez serwis społecznościowy Facebook zbiorowych interesów konsumentów, a także stosowania niedozwolonych postanowień we wzorcu umowy z użytkownikami.

W odpowiedzi na zawiadomienie Ordo Iuris Prezes UOKiK poinformował, że obecnie prowadzi postępowanie wyjaśniające w celu wstępnego ustalenia, czy Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Dublinie dokonał naruszenia przepisów, które uzasadniałoby wszczęcie postępowania w sprawie stosowania we wzorcu umowy  postanowień niedozwolonych lub w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Ponadto Prezes UOKiK prowadzi postępowanie mające na celu sprawdzenie, czy przedsiębiorca ten przestrzega prawa Unii Europejskiej w sprawie obowiązków informacyjnych wobec konsumentów.

Co istotne, w piśmie skierowanym do Instytutu Prezes UOKiK potwierdził stanowisko prezentowane przez ekspertów Ordo Iuris, zgodnie z którym użytkownicy serwisu społecznościowego Facebook mają status konsumentów , co oznacza większą ochronę prawną niż np. kontrahentów czy przedsiębiorców. Prezes UOKiK zaznaczył również, że w ramach prowadzonego postępowania analizowana jest m.in. kwestia informowania konsumentów o zasadach usuwania lub blokowania treści zamieszczanych w serwisie przez użytkowników, na co zwracali uwagę eksperci Instytutu.

Prezes UOKiK zapewnił również, że dokumentacja nadesłana przez Instytut, będąca zestawieniem informacji, które napłynęły na adres mailowy konsumenci@ordoiuris.pl, zostanie wykorzystana w ramach wszczętego postępowania wobec Facebooka.

W związku z powyższym przypominamy o możliwości nadsyłania na adres konsumenci@ordoiuris.pl wszystkich przypadków, w których użytkownicy Facebooka byli ofiarami lub świadkami działań administracji serwisu, które mogą stanowić naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Będziemy również wdzięczni za wszelkie informacje dotyczące zawarcia w regulaminie Facebooka niedozwolonych postanowień lub interpretacji postanowień umowy w sposób sprzeczny z polskim prawem i zasadami współżycia społecznego. Informacje prosimy wysyłać na wskazany wyżej adres.

Instytut deklaruje dalsze informowanie i współpracę z Prezesem UOKiK w związku z naruszaniem interesów konsumentów i zasad polskiego prawa przez serwis społecznościowy Facebook.

źródło: ordoiuris.pl