W pobliżu Narodowego Forum Muzyki, Opery Wrocławskiej, powstającego Muzeum Teatru oraz Pałacu Królewskiego, została odsłonięta głowa Orfeusza. Rzeźba według projektu Theodora von Gosena została wykonana przez Stanisława Wysockiego i Michała Wysockiego.
To pierwszy akcent rozpoczynającego się festiwalu Wratislavia Cantans. – Specjalnie chcieliśmy, aby Orfeusz – bóg śpiewu i muzyki – stanął właśnie w tym miejscu, gdzie spotyka się tyle różnych instytucji kulturalnych w naszym mieście – mówił tuż przed odsłonięciem dr Maciej Łagiewski, dyrektor Muzeum Miejskiego Wrocławia. Na odsłonięciu była obecna rodzina Theodora von Gosena.
Z okazji odsłonięcia głowy Orfeusza, w Pałacu Królewskim została otwarta wystawa dzieł Theodora von Gosena.

wroclaw.pl