NCR, globalny lider w zakresie zintegrowanych rozwiązań technologicznych dla instytucji finansowych i handlu, zwiększa obecność w Polsce. Europejskie Biuro Finansowe spółki, zlokalizowane w Warszawie, obsługuje jej działania w ponad 40 krajach w Europie. Od marca 2016 roku, liczba pracowników biura w Warszawie wzrosła ponad dwukrotnie. Obecnie pracuje w nim ponad 130 osób.
NCR jest obecne w Polsce już od ponad 26 lat, dostarczając usługi i produkty, w tym bankomaty, kasy samoobsługowe i oprogramowanie wszystkim bankom oraz największym sieciom handlowym w kraju. Obecnie spółka przenosi tu coraz więcej kompetencji.
 „Polska jest dla NCR jednym z kluczowych i najbardziej perspektywicznych rynków rozwoju” – twierdzi Tadeusz Świąder, Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu NCR Polska oraz European Regional Financial Controller. „Utrzymujący się wysoki wzrost PKB, w tym roku w granicach 3,7% oraz spadające bezrobocie, dziś nieprzekraczające 6,8% świadczą o bardzo dobrej kondycji polskiej gospodarki i świetnie rokują na przyszłość. Ogromnym atutem polskiego rynku jest również duża liczebność wykształconych kadr i znakomitych specjalistów” – dodaje.
Powiększenie polskiego oddziału i koncentracja operacji NCR ma wpłynąć na dalsze zwiększanie efektywności spółki i umocnienie pozycji globalnego lidera.
„NCR utrzymuje wiodącą pozycję na światowym rynku rozwiązań technologicznych dla banków dzięki niezrównanym inwestycjom w badania i rozwój – w samym 2015 roku spółka zainwestowała w R&D 230 mln USD. Przekłada się to na nieustanne udoskonalanie oferty i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. Równie istotna jest także sprawna organizacja, w skali globalnej i regionalnej. Wyrazem tego jest skupienie w Warszawie finansowych operacji spółki w Europie” – tłumaczy Tadeusz Świąder.
Na rozbudowie kadry i poszerzeniu kompetencji Biura skorzystają przede wszystkim klienci spółki. Obecnie spora część projektów jest obsługiwana przez NCR lokalnie, co przekłada się na skrócenie drogi biznesowej, usprawnienie procesów zarządzania, optymalizację kosztów, uelastycznienie procesów back-office i poprawę obsługi procesów sprzedażowych.
Zespół Biura dzieli się na działy: Business Operation Center – wystawia faktury i Collection Center – ściąga należności. O skali wykonywanej przez nie pracy świadczą liczby – biuro obsługuje od strony finansowej działalność NCR w ponad 40 krajach w Europie, gdzie firma NCR jest obecna. Każdego roku wystawia wewnętrznie 56 tys. faktur wewnętrznych oraz 70 tys. faktur dla klientów, opiewających na kwotę blisko 1,5 mld USD przychodu. Dodatkowo Biuro obsługuje nawet 15 tys. kontraktów serwisowych rocznie oraz wykonuje 26 tys. rozliczeń wewnętrznych z pracownikami.
W zakresie działań warszawskiego biura leży też koordynacja naliczania wynagrodzeń dla wszystkich pracowników NCR w regionie. European Payroll Center (EPC) działa już od 2006 roku. W chwili powstania było rozwiązaniem nowatorskim i jednym z pierwszych tego typu (in-house) na kontynencie. W miarę dynamicznego rozwoju firmy EPC rozszerza swoją działalność również na nowo powstające jednostki i  zespoły. Obecnie EPC koordynuje płace ok. 6 tys. pracowników NCR.