Man being angry at woman and using violence

Od wielu lat jestem w związku z moim mężem. Od mniej więcej dwóch lat, od kiedy straciłam pracę mój mąż poniża mnie i ośmiesza przed znajomymi i rodziną. Wyzywa mnie, poszturchuje i sprawia, że całkiem straciłam wiarę w siebie. Nigdy mnie nie uderzył, ale i tak czuję, że nie mogę tak dalej żyć. Mówiłam mężowi, że jeżeli się nie zmieni, to pójdę na policję. On jednak twierdzi, że i tak nic mu nie zrobią, bo przecież mnie nigdy nie uderzył. Czy naprawdę nic nie mogę zrobić?

Zofia G.

Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, iż zachowanie Pani męża może wypełniać znamiona przestępstwa określonego w 207 § 1 k.k. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą przez »znęcanie się« w rozumieniu art.  207 k.k. należy rozumieć umyślne zachowanie się sprawcy, które polega na intensywnym i dotkliwym naruszeniu nietykalności fizycznej lub zadawaniu cierpień moralnych osobie pokrzywdzonej w celu jej udręczenia, poniżenia lub dokuczenia, albo wyrządzenia jej innej przykrości, bez względu na rodzaj pobudek.
 Przy przestępstwie znęcania się kluczową kwestią jest wykazanie wielokrotności zachowań Pani męża. Może Pani zgłosić zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa np. ustnie do protokołu na Policji. Warto zaznaczyć, że przestępstwa z art. 207 k.k. są ścigane z urzędu. Powinna Pani przygotować się do wizyty na Policji i przedstawić listę świadków, którzy mogą potwierdzić naganne zachowanie Pani męża, ewentualne nagrania aktów psychicznego znęcania się lub inne dowody, jeżeli nimi Pani dysponuje. Nie jest więc prawdą, iż zachowanie Pani męża jest bezkarne.
Podstawa prawna: Kodeks karny ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
         prawnik
Kancelaria Prawna Leximus
tel. (22) 225-26-97
kom.500-020-048