Orzeczenie niepełnosprawności dziecka

0
Jestem mamą wcześniaka. Po czterech  miesiącach spędzonych w szpitalu dziecko zostało wypisane do domu, niestety ciągle wymaga tlenu, przyjmowania leków i długotrwałej rehabilitacji. Chciałabym ubiegać się o orzeczenie stopnia niepełnosprawności dla syna. Co powinnam zrobić?
Monika R.

Wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności zajmują się powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (zwane dalej Zespołem). Uzyskanie takiego orzeczenia, daje szansę na szereg ulg i świadczeń.

Aby wszcząć odpowiednią procedurę, należy dostarczyć do  Zespołu odpowiednie dokumenty. Jest to wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Do wniosku tego należy dołączyć posiadaną dokumentację medyczną oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu, w którym lekarz wskazuje m.in. na rozpoznanie choroby, przebieg schorzenia, zastosowane leczenie, rokowania. W zaświadczeniu tym lekarz wskazuje również, czy pacjent jest trwale niezdolny do odbycia podróży celem udziału w posiedzeniu Zespołu. Zaświadczenie lekarskie ważne jest tylko przez 30 dni od daty wystawienia do dnia złożenia w Zespole. Nadto do Zespołu należy również złożyć informację o zakresie opieki i pielęgnacji sprawowanej nad dzieckiem przez osobę ubiegającą się o zasiłek pielęgnacyjny, w której wskazuje się m.in. rodzaje ograniczeń czynności m.in ruchowych, rodzaj i częstość zabiegów pielęgnacyjnych i rehabilitacyjno-leczniczych. Druki wymienionych wniosków, informacji i zaświadczeń dostępne są na stronach internetowych powiatu.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r., Nr 139, poz. 1328).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus
tel. (22) 225-26-97
kom.500-020-048

 

 

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ