W imieniu Burmistrza Błonia wyróżnienie odebrał Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Włodzimierz Leduchowski

Bezpieczne obiekty piłkarskie na Mazowszu były tematem drugiej już konferencji, organizowanej przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej 14 września w Ząbkach.

W konferencji, obok działaczy środowiska piłkarskiego, wzięli udział przedstawiciele władz administracyjnych województwa mazowieckiego. W imieniu Wojewody Mazowieckiego Małgorzata Zaorska – zastępca kierownika OBPiO WBZK MUW oraz Wojciech Hodowicz – inspektor wojewódzki WBZK MUW, policji – w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu  – mł. insp. Tomasz Maluszczak, Naczelnik Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu, podkom. Tomasz Ornat, ekspert Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu, w imieniu Komendanta Stołecznego Policji – mł.insp. Jerzy Sztuc    Z-ca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Podczas obrad omówione zostały podstawowe problemy, związane ze sprawą bezpieczeństwa i porządku na stadionach piłkarskich.

Przedstawiony został stan infrastruktury piłkarskiej na Mazowszu (Mirosław Starczewski – wiceprezes MZPN), dokonano oceny stanu bezpieczeństwa rozgrywek piłkarskich, prowadzonych przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej (Marcin Madziński – Wydz. Ds. Bezpieczeństwa MZPN), przedstawiono działania podejmowane przez Urząd Wojewody Mazowieckiego (Małgorzata Zaorska) oraz działania jednostek policji (mł.insp. Tomasz Maluszczak – KWP zs. w Radomiu i mł. insp. Jerzy Sztuc KSP) .

Na przykładzie klubu Legia Warszawa kierownik ds. bezpieczeństwa Dariusz Derewicz zaprezentował profesjonalne zabezpieczenie i organizację meczu, a w imieniu Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN – dr Marcin Sabat omówił współdziałanie centrali ze związkami wojewódzkimi na przykładzie mazowieckiego ZPN.

Kolejna już konferencja na temat bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich potwierdziła fakt bezspornej dominacji Mazowsza w tej dziedzinie w kraju. Jest to dziedzina, w której starań nigdy nie będzie za wiele, toteż wszystkim organizacjom i osobom za tę dziedzinę odpowiedzialnych, należą się słowa uznania i podziękowania, co potwierdzili w swoich komentarzach licznie przybyli (blisko 100 osób z całego region Mazowsza) uczestnicy konferencji.

Nie zabrakło więc wyróżnień za współpracę na rzecz bezpieczeństwa dla mazowieckich klubów sportowych, organizacji samorządowych i policji, które  wręczył  gospodarz Konferencji prezes Mazowieckiego ZPN Zdzisław Łazarczyk w asyście wiceprezesa Mirosława Starczewskiego i przewodniczącego Wydziału ds. Bezpieczeństwa Krzysztofa Grochockiego. Szczególne podziękowania skierowano do Wojewody Mazowieckiego, Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN, Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, Komedy Stołecznej Policji oraz Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim i Żurominie.

Wyróżniono także Prezydenta Miasta Radomia oraz Burmistrzów Błonia, Łomianek i Ząbek, a także Wójtów gmin Dębe Wielkie i Mała Wieś. W imieniu Burmistrza Błonia wyróżnienie odebrał Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Włodzimierz Leduchowski. Uznaniem cieszyć się mogły także mazowieckie kluby piłkarskie: Mazur Gostynin, Victoria Sulejówek i Ursus Warszawa. Ich prezesi  Jacek Marciszewski, Mariusz Jarzębski i Paweł Wysocki zostali uhonorowani,  stosownie srebrnymi i złotą odznaką za zasługi dla MZPN.

Oddzielne wyróżnienie przyznano wieloletniemu działaczowi piłkarskiemu (ponad 40 lat) Remigiuszowi Charzyńskiemu, mającemu w karierze długoletni staż członka zarządów MZPN i COOZPN, delegata szczebla centralnego i wojewódzkiego, od zawsze związanego z MKS Ciechanów.

Jacek Sowa 

Zobacz również: