Australia zaprezentowała projekt nowego testu obywatelstwa, który będzie wymagany od migrantów. Teraz o wiele trudniej będzie uzyskać obywatelstwo australijskie. Premier Turnbull powiedział bowiem, że „obywatelstwo to przywilej”.

Obok znajomości języka angielskiego, będzie oceniane, czy dana osoba w pełni popiera „wartości australijskie”.

Premier Malcolm Turnbull mówił w miniony czwartek (20 kwietnia), że aktualny kwestionariusz obywatelstwa, który sprawdza znajomość ustawodawstwa australijskiego, narodowych symboli i kolorów flagi Aborygenów – nie jest wystarczający, aby ocenić, czy dana osoba zaakceptuje „wartości australijskie”.

Nowy test będzie obejmował pytania dotyczące tego, czy kandydaci są zatrudnieni, czy posyłają swoje dzieci do szkoły, a także, jak czują się w pewnych normach społecznych np. czy udział w gangach jest „wartością australijską”.

Turnbull powiedział również, że wymogi znajomości języka angielskiego dla wnioskodawców zostaną zaostrzone, podstawowa znajomość języka angielskiego przestanie być wystarczająca, aby zostać obywatelem Australii. Kandydaci będą potrzebować równowagi na poziomie 6.0 w Międzynarodowym Systemie Testowania Języka Angielskiego.

Ponadto dopiero po czterech latach bycia stałym rezydentem dana osoba będzie uprawniona do otrzymania obywatelstwa.

– To, co robimy, wzmacnia nasze społeczeństwo wielokulturowe i wzmacnia nasze wartości – powiedział Turnbull.

Plan Turnbulla wymaga jeszcze zgody parlamentu, ale to już raczej będzie formalnością.

ex