„Dla Polski obecność NATO na terenie flanki wschodniej, państw Europy Środkowo-Wschodniej i naszej ojczyzny jest symbolem naszego bezpieczeństwa w równym stopniu, jak wzmocniona, zwiększona i zmodernizowana armia polska” – powiedział Macierewicz.

Minister podkreślił, że rok 2016 jest pierwszym, kiedy wojska NATO są obecne w Polsce, a fakt obecności naszego kraju w sojuszu politycznym „przyjął swoją materializację wojskową”.

„Zapewne gdyby była większa świadomość zagrożenia ze wschodu, nie doszłoby do wielu tragedii, które później stały się udziałem Europy i świata. Myślę przede wszystkim o agresji na Gruzję, myślę o dramacie smoleńskim, myślę o zestrzeleniu samolotu linii malezyjskich, myślę wreszcie o agresji na Ukrainę, która trwa po dzień dzisiejszy i zagraża nie tylko integralności terytorialnej Ukrainy, ale samym podstawom ładu prawnego na terenie Europy i na świecie” – powiedział Macierewicz.

„Zdecydowaliśmy się zaangażować w walkę z zagrożeniem terrorystycznym na Bliskim Wschodzie. Zwiększymy swoje zaangażowanie w to bezpieczeństwo antyterrorystyczne i będziemy obecni we wszystkich miejscach, które będą wymagały bezpieczeństwa naszych sojuszników bądź ich wsparcia” – zapowiedział Macierewicz.

Minister Obrony Narodowej zwrócił także uwagę na starania prezydenta Lecha Kaczyńskiego o otwarcie drogi do NATO przed Gruzją i Ukrainą.

W trakcie spotkania, Szef BBN Paweł Soloch odczytał list od prezydenta Andrzeja Dudy. „Przystąpienie Polski do grona państw-członków Sojuszu Północnoatlantyckiego zapoczątkowało proces rzeczywistego włączania się w szeroko rozumianą wspólnotę euroatlantycką. Było też swoistą dywidendą i ważną cezurą zmian społeczno-ustrojowych, które zaszły w Polsce po 1989 roku” – napisał prezydent.

Ocenił, że „bezdyskusyjne są pozytywne zmiany w Siłach Zbrojnych RP, będące efektem wstąpienia do NATO i udziału we wspólnych operacjach”

Źródło: Kurier  PAP

fot. mjr Robert Siemaszko(CO MON