W dniu 18 października 2016 roku, na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach, funkcjonariusze CBA zatrzymali prokuratora w stanie spoczynku Zbigniewa N.

W przeszłości pełnił on funkcję Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie, był prokuratorem byłej Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie oraz pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości kierowanym przez Zbigniewa Ćwiąkalskiego i Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Stawiane zarzuty są poważne

Podejrzanemu Zbigniewowi N. prokuratorzy zarzucają popełnienie czterech przestępstw:

1. Powoływanie się na wpływy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu korzystnego dla jednej ze spółek orzeczenia w tym sądzie w zamian za korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 50 tysięcy złotych. Czyn ten został popełniony w okresie od lutego 2007 roku do października 2008 roku w Rzeszowie, Leżajsku oraz Warszawie. Chodzi o przestępstwo z art. 230 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego;

2. Nakłanianie i ułatwianie jednemu z biznesmenów – Marianowi D. wręczenia korzyści majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 60 tysięcy złotych byłej Prokurator Apelacyjnej w Rzeszowie –  podejrzanej Annie H. oraz nakłonienie go do popełnienia tego przestępstwa. Czyn ten został popełniony w okresie pomiędzy początkiem 2010 roku a końcem 2011 roku w Rzeszowie. Chodzi o przestępstwo z art. 18 par. 2 i 3 kodeksu karnego w związku z art. 229 par. 1 kodeksu karnego w zbiegu z art. 230a par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 11 par. 2 kodeksu karnego;

3. Powoływanie się na wpływy w Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, w Prokuraturze Rejonowej w Leżajsku, Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Ministerstwie Sprawiedliwości, Krajowej Radzie Sądownictwa, Komisji Egzaminacyjnej do Przeprowadzenia Egzaminu Adwokackiego przy Ministrze Sprawiedliwości, Izbie Skarbowej w Rzeszowie oraz podjęcie się załatwienia określonych spraw, z którymi zwrócił się do niego jeden z biznesmenów – Marian D. w zamian za korzyści majątkowe o łącznej wartości nie mniejszej niż 352 tysiące 886 złotych w postaci gotówki, różnego rodzaju alkoholi oraz paliwa. Czyny te zostały popełnione od września 2008 roku do 02 lipca 2014 roku w Rzeszowie, Leżajsku i Warszawie. Chodzi o przestępstwo z art. 230 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego;

4. Powoływanie się na wpływy w instytucjach państwowych i podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu korzystnych rozstrzygnięć dla określonych osób – Andrzeja W., Michała W. i Rafała D., z którymi zwracali się oni do niego, w zamian za korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż prawie 49 tysięcy złotych. Czyny te zostały popełnione w okresie od co najmniej lutego 2013 roku do maja 2014 roku w Warszawie i innych miejscowościach. Chodzi o przestępstwo z art. 230 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego.

Kilkanaście godzin przesłuchań

Jeszcze w dniu 18 października 2016 roku prokuratorzy ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach ogłosili podejrzanemu Zbigniewowi N. stawiane mu zarzuty. Następnie przez kilkanaście godzin w ciągu dwóch dni wykonywali czynności procesowe z jego udziałem.

Po wykonaniu tych czynności dzisiaj (20 października 2016 roku) prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec Zbigniewa N. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

źródło: Prokuratura Krajowa

Zobacz również: