7 października na Placu Wolności w Radzyniu Podlaskim stanęła wystawa „Stop dewiacji”. Informuje ona o medycznych i społecznych niebezpieczeństwach płynących z homoseksualnego stylu życia.
Już w pierwszych dniach jej obecności w przestrzeni publicznej Radzynia, wystawa stała się celem ataku – medialnego i fizycznego. W ubiegłą sobotę została zniszczona. Lewicowi wandale przedarli jeden z plakatów, próbowali go także zedrzeć z instalacji.
Prawda o homoseksualizmie przeszkadza przede wszystkim środowiskom i osobom, które chciałyby uznania tej dewiacji za pożądaną normę, i posuną się do wszystkiego, żeby taki cel osiągnąć. Również do przemocy, kłamstwa i cenzury.
Pod szczególnym atakiem znalazł się również burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek. Mimo nacisków oraz coraz bardziej agresywnych zachowań lokalnych lewicowych działaczy, nie ugiął się i postanowił o pozostawieniu wystawy na Placu Wolności.
Pokaż Burmistrzowi, że popierasz jego decyzję!
Podpisz list z poparciem dla wystawy w Radzyniu Podlaskim.

PODPISZ

Kaja Godek
z zespołem Fundacji Życie i Rodzina