Szefowa gdańskiej prokuratury odwołana. Popełniła błąd w sprawie wnuka Wałęsy

Decyzją I Zastępcy Prokuratora Generalnego – Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego 05 października 2016 roku Prokurator Rejonowa Gdańsk – Śródmieście Grażyna Starosielec została odwołana ze swojego stanowiska.

Podstawą podjęcia takiej decyzji było nienależyte wypełnianie obowiązków służbowych przez prokurator Grażynę Starosielec. Objawiało się to między innymi w braku lub nieprawidłowym nadzorze nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w kierowanej przez nią Prokuraturze Rejonowej Gdańsk – Śródmieście. Przykładem może być sprawa Dominika W., który pobił kobiety. Pomimo tego, że jedna z pokrzywdzonych miała wstrząśnienie mózgu, krwiak na nodze i długo leczyła się psychiatrycznie, prokurator z Prokuratury Rejonowej Gdańsk – Śródmieście, bez wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy, umorzył postępowanie. Po upływie kilku miesięcy od podjęcia tej decyzji Dominik W. napadł z nożem na swoją partnerkę.

Art. 2 i 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016roku Prawo o prokuraturze nakładają na każdego prokuratora obowiązek ścigania przestępstw i stania na straży praworządności, kierując się zasadą bezstronności i równego traktowania wszystkich obywateli.

Podstawą podjęcia decyzji o odwołaniu ze stanowiska prokurator Grażyny Starosielec nie był fakt, iż wobec Dominika W. prokurator nie zdecydował się na wystąpienie do sądu z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

źródło: Prokuratura Krajowa

Zobacz również: