Planuję na mojej działce rolnej wybudować tor motocrossowy. Niedługo chcę rozpocząć prace. Sąsiad jednak twierdzi, że nie mogę tego zrobić bez pozwolenia, bo to budowla. Parę tzw. hopków to moim zdaniem nie budowla, bo nie ma żadnej konstrukcji, która ją podtrzymuje. Czy mam rację?

Sławomir T.

Niestety jest Pan w błędzie. Co prawda brak jest ustawowej definicji budowli ziemnej, jednak rozumienie tego pojęcia wydaje się być ugruntowane. Źródłem tych definicji są wyroki sądów, a wśród nich jest i taki odnoszący się bezpośrednio do toru motocrossowego, który warto zacytować: „wykonanie 10 sztuk wzniesień i 10 zagłębień w stosunku do stałego terenu własnej działki i wykorzystywanie tak ukształtowanego terenu jako toru motokrosowego jest wykonaniem budowli ziemnej w rozumieniu art. 3 pkt 3 prawa budowlanego. Potoczne rozumienie określenia budowla ziemna (wobec braku definicji ustawowej) oznacza budowlę, której podstawowym tworzywem jest ziemia. Budowla taka jest wykonana w gruncie lub z gruntu. Przykładem budowli ziemnej może być wykonany z ziemi wał. Budowla ziemna musi mieć charakter kubaturowy, być widoczna i istnieć w kategoriach obiektywnych” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 lutego 2014 r., II OSK 2320/12; por wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 kwietnia 2011 r., VII SA/Wa 2164/10).

Należy także wskazać na inną jeszcze kwestię, która może utrudnić lub nawet uniemożliwić budowę toru. Wskazał Pan, że budowla ziemna ma być zlokalizowana na działce rolnej. Jednak zgodnie z Ustawą o ochronie gruntów rolnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 909), co do zasady zakazuje ich przeznaczenia na cele inne niż działalność rolnicza. Można jednak na cele nierolnicze i nieleśne przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku – inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej.

Możliwość utworzenia toru motocrossowego na Pańskiej nieruchomości wymaga więc pogłębionej analizy.

Podstawa prawne: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414), Ustawa o ochronie gruntów rolnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 909).

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

prawnik

Kancelaria Prawna Leximus

  1. Francuska 26 lok. 11

Warszawa

tel. (22) 225-26-97

kom.500-020-048

 

Zobacz również: