Komisja Dyscyplinarna przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie, na wniosek Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro z listopada 2015 r., decyzją z dnia 13 kwietnia 2016 r. wydaliła ze służby Konrada C. – Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

Minister Sprawiedliwości niezwłocznie po ustaleniu, że doszło do nieprawidłowości w prowadzeniu kancelarii zawiesił komornika w wykonywaniu jego czynności. Jednocześnie skierował do Komisji Dyscyplinarnej wskazany wyżej wniosek, w którym domagał się orzeczenia wobec Konrada C. najsurowszej kary dyscyplinarnej – wydalenia ze służby komorniczej. Zostały mu zarzucone czyny polegające na uniemożliwianiu przeprowadzania kontroli kancelarii, by uniknąć odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej. Komisja Dyscyplinarna w całej rozciągłości podzieliła przytoczone przez Ministra Sprawiedliwości argumenty co do rodzaju zawnioskowanej kary i uznała go za winnego zarzucanych czynów,  wydalając ze służby komorniczej. Orzeczenie to  nie jest prawomocne.

W Prokuraturze Rejonowej Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, z zawiadomienia Ministra Sprawiedliwości, toczy się postępowanie przygotowawcze w sprawie spowodowania niedoboru środków pieniężnych i innych nieprawidłowości stwierdzonych w kancelarii wyżej wymienionego komornika.

ms

Zobacz również: