Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Emerytury wzrosną nawet o kilkaset złotych. Taka znakomita wiadomość z pewnością ucieszy emerytów. Oto komu przysługiwać będzie wyższe świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na jakie dodatkowe pieniądze z ZUS mogą liczyć polscy seniorzy?

Emerytury zostaną ponownie przeliczone

Niebawem, bo już od września br., w życie wejdzie nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Jedną z czekających nas zmian jest likwidacja absurdalnego zapisu według którego, emerytury przyznawane w czerwcu są zdecydowanie niższe od świadczeń, które przyznaje się w pozostałych miesiącach roku. Warto dodać, że średnio dysproporcja ta wynosi około 400 złotych.

Nieprzerwalnie od 2009 roku emerytury są podwyższane o wskaźnik roczny i kwartalny. Natomiast świadczenia, które przyznaje się w czerwcu, są waloryzowane tylko o wskaźnik roczny. Ten jest zazwyczaj niższy niż kwartalny. Na szczęście od września tego roku absurdalne zapisy przestaną obowiązywać. Ku uldze części emerytów, od teraz nie będzie miał znaczenia miesiąc, w którym zostało przyznane uposażenie z ZUS.

Ponieważ nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach społecznych wejdzie w życie dopiero od września, naturalnym wydaje się pytanie, co z seniorami, którzy stali się emerytami w czerwcu tego roku? Czy oni także otrzymają wyższe emerytury? Sytuację czerwcowych emerytów wyjaśnia Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego. „Osoby te mogą liczyć na ponowne przeliczenie świadczenia i jego podwyższenie” – zaznaczył Kolek.

Trzeba jednak zauważyć, iż nie wszyscy są zadowoleni z nowych przepisów. Seniorzy, którzy otrzymali emerytury w czerwcu w latach 2009-2019 (około 13 tysięcy osób), nie mogą liczyć na ponowne przeliczenie swoich świadczeń, ani też na stosowne rekompensaty. Co prawda, senat zaproponował stosowne rozwiązania prawne, dzięki którym każdy świadczeniobiorca ZUS zostałby potraktowany w ten sam sposób. Jednak sejm zdecydowanie je odrzucił.

Warto dodać, iż nie pomogły także apele Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Kombatantów. Przedstawiciele wspomnianej organizacji zwrócili uwagę na niekonstytucyjność nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Według nich, istnieje podejrzenie, iż nowe zapisy naruszają zasadę równości wszystkich obywateli wobec prawa.

Źródło: Super Express

  1. Dwie osoby nie żyją. W szczepionkach przeciwko koronawirusowi wykryto zanieczyszczenia
  2. Amerykanie dokonali odwetu na Państwie Islamskim. „Cel został zabity”
  3. Co za awantura w TVN24. Kolenda-Zaleska i jej gość obrzucili się mocnymi słowami

Zobacz również: