– Rząd przyjął stanowisko w sprawie ustawy dotyczącej zakazu handlu w niedzielę. Rekomendacja jest pozytywna, ale pojawiło się kilka uwag – powiedział Rzecznik Rządu Rafał Bochenek podczas wspólnej konferencji prasowej z Ministrem Jerzym Kwiecińskim po posiedzeniu Rady Ministrów.
Dodał, że zakaz handlu nie powinien obejmować m.in. pracowników poczty oraz sklepów znajdujących się przy dworcach i lotniskach. Zaznaczył, że nie ma zgody, aby karać więzieniem osoby, które miałyby ten zakaz łamać.
– Wierzymy, że w prace nad projektem włączą się także przedsiębiorcy – oznajmił.
Minister Jerzy Kwieciński zauważył, że Polska rozwija się bardzo dobrze, zarówno od strony gospodarczej jak i społecznej.
– Raport Narodowego Banku Polskiego jest dla nas bardzo cenny, a jego kluczowe poglądy pokrywają się z celami i działaniami wskazanymi w Planie Rozwoju Polski – stwierdził Minister Jerzy Kwieciński.

pis.org.pl