Laszlo Trocsanyi, minister spraw zagranicznych Węgier, powiedział w piątek: – Europa odniesie sukces tylko wtedy, gdy będzie miała silne państwa narodowe.
Zdaniem ministra kraje takie jak Polska, Słowacja, Czechy i Węgry „muszą być uważnie wysłuchane w debatach na temat przyszłości Unii Europejskiej„.
Te cztery kraje Europy Wschodniej tworzą Grupę Wyszehradzką i sprzeciwiają się unijnym kontyngentom migracyjnym od ponad roku.
W piątek czterech premierów Grupy Wyszehradzkiej odbyło formalne spotkanie na Węgrzech. Najważniejszymi tematami były migracja, handel i przyszłość Europy.
Grupa Wyszehradzka nie jest już samodzielna, ponieważ kraje takie jak Austria, Bułgaria i Chorwacja wykazały, że mają tę samą wizję na temat migracji.

WIĘCEJ TU

Zobacz również: