Zdaniem Kościoła Anglii powinno się zabronić rodzicom możliwości wypisywania dzieci z lekcji religii. Jak powiedział rzecznik kościoła- Derek Holloway, najczęściej dotyczy to rodziców, którzy nie posyłają dzieci na religię w obawie przed nauką o islamie. Zdaniem Holloway’a, takim uczniom może w przyszłości brakować umiejętności wymaganych do życia w zróżnicowanym społeczeństwie i będzie im trudno„żyć dobrze jako dorośli”.

Obecnie rodzice są uprawnieni do nieposyłania swoich dzieci na religię bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji. Rzecznik Kościoła Anglii twierdzi, że to prawo powinno zostać zniesione, ponieważ generuje różnice w edukacji uczniów. Ostrzegł również, że przyczynia się ono do uniemożliwienia dzieciom poznania odmiennych poglądów i dodał: -Dzieje się tak, ponieważ rodzice nie chcą, aby ich dzieci były narażone na kontakt z inną wiarą i światopoglądami, w szczególności dotyczącymi islamu. Nie powinno tak być.

Zdaniem Holloway’a lekcje religii powinny zostać włączone na stałe do obowiązkowego programu nauczania: –Prawo odstąpienia od nauczania religii daje teraz satysfakcję tym, którzy starają się wzbudzić religijną nienawiść- stwierdził.

Do tego pomysłu odniósł się Rzecznik Narodowego Stowarzyszenia Świeckiego. Powiedział, że należy zachować prawo w obecnej formie, dopóki nie zagwarantuje się, że lekcje religii są rzeczywiście bezstronne. -Do tego czasu prawo do odstąpienia od nauczania tego przedmiotu jest konieczne w celu ochrony praw rodzicielskich i wolności- dodał.

mb