Wspieranie rozwoju i tradycji lokalnej społeczności oraz promocja odpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji alkoholu – to główne obszary, w których organizacje mogą zgłaszać swoje projekty w nowym programie grantowym Grupy Żywiec. Najlepsze projekty skierowane do mieszkańców Warki, Elbląga, Żywca i Leżajska zostaną dofinansowane kwotą do 10 000 zł. Zgłoszenia do pierwszej edycji konkursu można nadsyłać do 10 października.

Fundusz Społeczny Grupy Żywiec, bo o nim mowa, to nowy sposób finansowania lokalnych projektów skierowanych do mieszkańców miast, w których firma ma swoje browary. W pilotażowej edycji konkursu łączna pula środków do wykorzystania przez lokalne organizacje wynosi 180 tys. złotych. O pieniądze te mogą ubiegać się lokalne stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury i sportu lub każdy inny lokalny podmiot posiadający osobowość prawną.

 Podczas wielu sesji dialogowych z mieszkańcami i przedstawicielami władz oraz lokalnych organizacji dyskutowaliśmy o tym, jak sprawić by to zaangażowanie jeszcze lepiej wpisywało się w oczekiwania i potrzeby mieszkańców. Postanowiliśmy odwrócić dotychczasowy model działania i zamiast realizować zgłaszane do nas postulaty, chcemy zaprosić mieszkańców do wspólnego działania. Efektem tych rozmów jest właśnie Fundusz Społeczny Grupy Żywiec, w ramach którego będziemy finansować projekty z zakresu rozwoju lokalnej społeczności i promocji odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu – podkreśliła Magdalena Brzezińska, Kierownik Działu Korporacyjnego w Grupie Żywiec S.A.

Co należy zrobić, aby uzyskać dofinansowanie z Funduszu Społecznego Grupy Żywiec? Przede wszystkim liczy się pomysł. Najwyżej punktowane będą te projekty, których realizacja przełoży się na realne wzmocnienie rozwoju lokalnej społeczności lub promocję odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu na terenie Warki, Elbląga, Żywca lub Leżajska. Ważne jest również zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu oraz oryginalność i innowacyjność zaproponowanego rozwiązania.

Gotowy pomysł na projekt należy przedstawić we wniosku grantowym, który można znaleźć na stronie fundusz.grupazywiec.pl, a następnie wysłać go na adres fundusz@grupazywiec.pl. Organizacje zgłaszające projekty muszą pamiętać, że koszt dofinansowania pojedynczego projektu nie powinien przekraczać 10 000 zł. Zgłoszenia do pierwszej edycji konkursu można nadsyłać do 10 października.

O wyborze najlepszych projektów zadecyduje Rada Funduszu składająca się przedstawicieli Grupy Żywiec, władz lokalnych oraz Fundacji Wygrajmy Zdrowie. Wyniki pierwszej edycji konkursu poznamy już w październiku tego roku, a czas na ich wcielenie życie przewidziany jest do końca kwietnia 2017 r.

Regulamin Funduszu oraz wniosek grantowy są dostępne na stronie fundusz.grupazywiec.pl.