wybuch gazu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystosowało ważną notę dyplomatyczną. Adresatem dokumentu jest nasz sąsiad – Niemcy. Rzecznik prasowy polskiego MSZ Łukasz Jasina ujawnił treść pisma.

Polski MSZ domaga się odszkodowania od Niemiec

Resort spraw zagranicznych poinformował, iż podjął kolejne kroki w sprawie uzyskania odszkodowania od strony niemieckiej. „W nocie dyplomatycznej do Niemiec wystosowanej przez Polskę ws. odszkodowań nasz kraj domaga się m.in. odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych i zrekompensowania szkód” – przekazał polski MSZ.

Do sprawy odniósł się rzecznik prasowy MSZ Łukasz Jasina. Pracownik resoru opublikował w mediach społecznościowych oraz na stronach ministerstwa komunikat dotyczący wspomnianej noty.

Okazuje się, że strona polska wysłała notę do MSZ Republiki Federalnej Niemiec 3 października. Tak jak już wspominaliśmy nota dotyczy odszkodowań za straty wyrządzone Polsce przez Niemcy w trakcie II wojny światowej.

„Polska domaga się od Niemiec odszkodowania za straty materialne i niematerialne wysokości 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych, zrekompensowania ofiarom agresji i okupacji niemieckiej oraz ich rodzinom wyrządzonych im szkód i krzywd, a także systemowych działań mających na celu zwrot zagrabionych z Polski w trakcie wojny dóbr kultury, które znajdują się obecnie w Niemczech” – głosi komunikat MSZ.

To jednak nie wszystkie żądania naszego kraju. W nocie wezwano także władze niemieckie do uregulowania „należności wynikających z rabunkowej działalności” Kas Kredytowych Rzeszy oraz Banku Emisyjnego w Polsce. Przypomnijmy, iż podmioty te były niemieckimi instytucjami finansowymi, które działały na terenach okupowanych przez agresora.

Konieczne są rozwiązania systemowe

MSZ przekazało także, że polskie władze wezwały Niemcy do „pełnej rehabilitacji zamordowanych działaczy przedwojennej mniejszości polskiej oraz zrekompensowanie strat poniesionych przez organizacje polonijne w Niemczech”. Oprócz tego, pojawiła się prośba o systemowe uregulowanie statusu Polaków i osób polskiego pochodzenia w Niemczech. Dokładnie chodzi o temat przywrócenia statusu mniejszości narodowej.

Z noty wynika też, iż strona polska oczekuje odpowiedniej współpracy z władzami Niemiec. Mowa o kwestii upamiętnienia polskich ofiar II wojny światowej. Równie istotne jest podjęcie przez Niemcy skutecznych działań odnośnie podniesienia świadomości w niemieckim społeczeństwie. MSZ oczekuje, że odpowiednie podejście niemieckiego rządu sprawi, iż zwykli Niemcy poznają „prawdziwy obraz wojny i jej skutków”, szczególnie krzywdy wyrządzone Polsce i Polakom.

źródło: Wirtualna Polska

Zobacz również: