Rosja
foto: Twitter/Nexta

Niepokojące wieści docierają z tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej. Rosyjscy żołnierze siłą zmuszają ukraińskich cywilów do niewyobrażalnych rzeczy. W mediach społecznościowych pojawiło się wstrząsające nagranie.

„Ludzie są chwytani na ulicach” – donoszą media o sytuacji Ukraińców w Ługańsku

„W Ługańsku trwa przymusowa mobilizacja, ludzie są chwytani na ulicach” – przekazał portal informacyjny NEXTA. Jednocześnie w mediach społecznościowych opublikowano wstrząsające nagranie. Widzimy na nim Ukraińca, który ucieka przed bojownikami separatystycznej Republiki Ługańskiej.

Niewątpliwie to, do czego Rosjanie zmuszają ukraińskich cywilów nie mieści się w głowie. Ukraińcy mają walczyć przeciwko swoim rodakom po stronie kraju, który morduje ukraińskie kobiety i dzieci.

Przypomnijmy, iż w minioną niedzielę o przymusowych mobilizacjach na terenach okupowanych przez Rosjan informowała Ludmiła Denisowa. Kobieta jest ukraińską rzeczniczką praw człowieka. Według niej, mężczyźni są siłą wcielani do tzw. „milicji ludowej”.

Dodajmy, iż pojawiają się doniesienia, iż armia rosyjska wyłapuje zdolnych do służby Ukraińców przy wjeździe do Melitopola. Niestety, na terenach okupowanych przez agresora działają również kolaboranci. Zdrajcy dostarczają rosyjskim żołnierzom wykazy mieszkań, w których żyją mężczyźni zdolni do służby wojskowej.

Ludmiła Denisowa podkreśliła, iż takie działanie Rosjan to złamanie międzynarodowych ustaleń. „Przymusowa mobilizacja na terytoriach okupowanych stanowi naruszenie art. 51 Konwencji Genewskiej dotyczącej ochrony osób cywilnych w czasie wojny. Surowo zabrania państwu okupującemu zmuszania osób znajdujących się pod ochroną, tj. znajdujących się pod kontrolą strony konfliktu lub państwa okupującego, którego nie są obywatelami, do służby w jego siłach zbrojnych lub pomocniczych” – zaznaczyła ukraińska rzeczniczka.

W związku z powyższym, kobieta wystosowała apel do Komisji ONZ ds. badania naruszeń praw człowieka podczas wojny w Ukrainie oraz do misji eksperckiej utworzonej przez państwa uczestniczące w OBWE w ramach Mechanizmu Moskiewskiego. Rzeczniczka prosi, aby organy te zajęły się opisywanymi świadectwami łamania praw człowieka w trakcie wojny rosyjsko-ukraińskiej.

źródło: polsatnews.pl

Zobacz również: