wybuch gazu

Stało się to, o czym opinia publiczna i politycy mówili od dłuższego czasu. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę, dotyczącą pomocy Ukraińcom. Jedna z poprawek Prawa i Sprawiedliwości została jednak odrzucona w trakcie głosowania.

Sejm przegłosował ustawę o pomocy uchodźcom z Ukrainy

„Specustawa gwarantuje legalność pobytu obywatelom Ukrainy, a także ich małżonkom niemającym obywatelstwa ukraińskiego, którzy przybyli z Ukrainy do Polski od początku rosyjskiej inwazji” – czytamy w portalu Onet o kluczowych szczegółach przegłosowanej właśnie w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej ustawie.

„Na mocy specustawy uchodźcy z Ukrainy będą mogli m.in. otrzymać numer PESEL i założyć Profil Zaufany. Będą także mogli podjąć w Polsce pracę i uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej” – czytamy dalej.

Poprawka, która nie przeszła przez głosowanie dotyczy z kolei tzw. bezkarności urzędniczej. Prawo i Sprawiedliwość chciało depenalizacji złamania dyscypliny finansów publicznych oraz przekroczenia uprawnień.

„Uchodźcom z Ukrainy przysługiwać też będzie pomoc finansowa. Zgodnie z ustawą dostaną oni jednorazowo 300 zł na osobę.” – dodaje Onet o kolejnym przegłosowanym przez Sejm zapisie ustawy pomocowej dla uchodźców.

„Zgodnie ze specustawą pobyt ukraińskich uchodźców w Polsce ma być uznawany za legalny przez 18 miesięcy. Senat wniósł jednak poprawkę, w wyniku której pobyt ma być uznawany za legalny bezterminowo. Zgodnie z ustawą po upływie 9 miesięcy uchodźcy, których pobyt uznano za legalny, mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na okres 3 lat.” – czytamy dalej.

źródło: Onet

Zobacz również: